Overig

Provincie stimuleert duurzame energie-infrastructuur op industrieterreinen

907

Provincie Zuid-Holland

De provincie heeft een half miljoen euro beschikbaar gesteld om de aanpassing van energie-infrastructuur op industrieterreinen te ondersteunen.

Samenwerkende bedrijven

Bedrijven in de industriële sector gebruiken veel energie voor hun productie. Deze bedrijven schakelen nu over op duurzame energie zoals restwarmte of waterstof. Maar hun infrastructuur is daar niet op berekend. Om de bedrijven te helpen die aanpassing te doen, is de subsidieregeling in het leven geroepen. Het gaat dan niet om de reguliere energievoorziening, of grote infrastructurele projecten. De regeling is bedoeld voor samenwerkende bedrijven die op hun eigen industrieterrein hun infrastructuur willen aanpassen om aangesloten te worden op bijvoorbeeld elkaars restwarmte. Het stimuleren van deze aansluitingen past bij de ambitie van de provincie om een open, voor iedereen toegankelijke energie-infrastructuur voor duurzame energie te realiseren.

Voorwaarden

De regeling subsidieert maximaal 25% van de investeringskosten tot een maximum van €250.000 bij een samenwerking van twee bedrijven en is afhankelijk van de CO2 winst. Indien een energie-infrastructuur moet worden aangelegd bij meer bedrijven, kan het maximum worden verhoogd tot €375.000.

Bedrijven kunnen de subsidie vanaf 1 juli aanvragen. Bekijk de voorwaarden.