Overig

Provincies bundelen krachten voor duurzaam economisch herstel

1103

Provincie Zuid-Holland

De 12 provincies willen samen met het Rijk en partners uit de regio aan de slag met duurzaam herstel en vernieuwing van de economie. Provincies kunnen hier een krachtige rol in spelen. Hiervoor doen ze een aanbod in het Herstelplan Regionale Economie, dat is aangeboden aan staatssecretaris Mona Keijzer.

Nederland staat voor ongekende grote uitdagingen door de coronacrisis. Juist nu hebben we elkaar hard nodig. Provincies willen daarom samen met het Rijk fors investeren. In het herstelplan, opgesteld door de Taskforce Herstel Regionale Economie van het Interprovinciaal Overleg (IPO), staan concrete voorstellen om gezamenlijk te investeren in het verdienvermogen van de regio’s en de nationale economie. Tegelijkertijd is er aandacht voor grote transities op het gebied van de arbeidsmarkt, circulaire economie, energietransitie en digitalisering. Uiteraard besteden de provincies in deze crisis ook aandacht aan de problemen van het MKB, de vrijetijdseconomie en de snel oplopende werkloosheid.

Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra (Economie en Innovatie): “Het is mooi dat het Rijk in de beginfase van de crisis geld beschikbaar heeft gesteld voor diverse sectoren. Nu is het moment om ons te richten op duurzaam herstel van de economie. In Zuid-Holland, met bijvoorbeeld de Rotterdamse haven, een groot tuinbouwcluster en veel kennisinstellingen, leven andere vraagstukken dan in andere provincies. Een regionale aanpak is dan ook van groot belang. En waar overlap is, denk aan circulaire economie, werken we uiteraard samen.”

Gedeputeerde Willy de Zoete (Human Capital, MKB): Met het herstelplan bouwen we aan het MKB van de toekomst die werken met goed opgeleide medewerkers aan de nieuwe technieken voor een innovatieve, duurzame economie als motor voor een sterker Zuid-Holland.