Overig

Rabobank Drechtsteden: ‘Je bestaat als bank voor je klanten’

315

Leendert van Wezel is binnen Rabobank Drechtsteden de nieuwe directeur Bedrijven. Zowel de job als de organisatie zijn hem echter niet onbekend, want hij was voorheen tien jaar werkzaam in dezelfde functie bij een andere Rabobank.

In 2014 maakte hij de overstap naar de Drechtsteden. Een gesprek over de zakelijke markt, financieel regisseurschap en de kracht van verbinding.

“Ik was al bekend met het gebied, maar heb in mijn nieuwe functie nog beter zicht op de bedrijvigheid en dynamiek binnen de Drechtsteden. Die is enorm. Dat wist ik al, maar toch ben ik in positieve zin verrast door het heersende ondernemersklimaat. Ik ontmoet ontzettend veel gedreven mensen die deze regio met hun drive en visie sterker maken. Overal zit een gedachte achter. Dat geldt ook voor de initiatieven vanuit de Drechtsteden om bijvoorbeeld bedrijven van buiten de regio naar binnen te halen. Eveneens mooi om te zien dat het gemeentebestuur beseft dat verbinding en samenhang cruciaal zijn en haar nek daar voor uitsteekt. Dat valt te prijzen. Het sluit ook naadloos aan op de visie van Rabobank. Onze coöperatieve signatuur is nog heel duidelijk aanwezig.”

Verbindingen leggen

‘We helpen klanten op de manier die zij wensen’, zei directievoorzitter Piet Hoogendoorn onlangs in dit magazine. Van Wezel is het daar roerend mee eens. “Je bestaat als bank voor je klanten. Wanneer een klantvraag verandert, speel je daar op in. Ook als dat betekent dat wij verder moeten kijken dan uitsluitend traditioneel bankieren. De ambitie van de klant is bepalend. Wij stellen ons als bank daarom steeds meer op als financieel regisseur. Iedere ondernemer met een goed plan willen wij aan een financiële oplossing helpen. Die oplossing is niet altijd bancair, want soms zijn daar binnen bepaalde kaders geen mogelijkheden voor. Dat betekent niet dat we het er dan maar bij laten zitten. Integendeel: op zulke momenten zijn wij in staat klanten te verbinden aan betrouwbare partijen die een deel van het benodigde vermogen ter beschikking willen stellen. Participatiemaatschappijen en investeerders doen al regelmatig een duit in het zakje en crowdfunding is eveneens een veel voorkomende manier om een financieringsvraag tot een goed einde te brengen. Onlangs hebben wij nog een ambitieuze horecastarter in contact gebracht met een andere partij, omdat hij nog een stukje financiering tekort kwam. Wij geloofden in het concept en de prachtige locatie, dus hoe mooi is het dan om daar met elkaar de schouders onder te zetten?” De soms misschien nog heersende perceptie dat er bij de bank niets mogelijk is, veegt Van Wezel daarmee van tafel. “Een paar weken geleden raakte ik tijdens een bijeenkomst in gesprek met een ondernemer die klant is bij ons. Ik vroeg hem hoe hij ons ervaarde als bank. Zijn antwoord was: ‘Ik weet inmiddels dat als ik met een goed verhaal bij jullie aanklop, we er altijd uitkomen.’ Om dat uit de mond van een ondernemer te horen, maakte mij best een beetje trots.”

Als mens het verschil blijven maken

Van Wezel benoemt dat er minder starheid is dan ondernemers als erfenis van de crisis wellicht nog denken op het moment dat zij graag een financiering willen. “De laatste jaren is er naar aanleiding van de crisis binnen het hele bankwezen veel aandacht geweest voor  het aanscherpen van regelgeving. Dat heeft veel aandacht gevraagd. Het klantperspectief is nu gelukkig meer centraal komen te staan, natuurlijk binnen de regels. Dat is een wezenlijk verschil.” Anders is ook het aantal fysieke kantoren. Die nemen in aantal af. Volgens Van Wezel niet meer dan logisch. “Op sommige vestigingen kwamen gemiddeld nog maar 8 klanten per dag voor advies langs. Iedere ondernemer zal begrijpen dat sluiting dan het gevolg is. Een winkel blijft met zulke bezoekersaantallen ook niet open. Dat is niet rendabel.  Ik sluit trouwens niet uit dat Rabobank over een tijdje weer meer fysiek aanwezig is, bijvoorbeeld tijdelijk in bedrijfsverzamelgebouwen als er op een industrieterrein veel ontwikkelingen zijn. Vaste, standaard vestigingen zullen afnemen, maar in een andere vorm kan het best zijn dat onze zichtbaarheid in het straatbeeld weer groter wordt. Ook in de toekomst houden wij nauwgezet in de gaten waar klanten behoefte aan hebben.” Onpersoonlijk wordt Rabobank dus niet, vindt Van Wezel. “Er ontstaat geen gat, maar er komen andere diensten voor in de plaats waar in de huidige tijd behoefte aan is. Zo is er voor onze klanten een app met ingebouwde chatfunctie, wat de contactmomenten tussen onze medewerkers en klanten fors heeft doen stijgen. Het online aanbod van zelf te regelen diensten neemt ook toe. Daarnaast is er onze bedrijvendesk voor goede, directe telefonische ondersteuning. Het merendeel van onze klanten doet graag op deze manier zaken. En degenen die liever toch op een andere manier zaken doen of advies willen bedienen wij desgewenst op een alternatieve  manier. Denk dan bijvoorbeeld aan  een accountmanager die thuis of op het bedrijf langskomt. Het is mooi meegenomen dat wij door allerlei technologie worden ondersteund. Maar hoe je het ook wendt of keert: als mens blijven wij het verschil maken.”