Overig

Roeiploeg 40+ neemt deel aan Wolgarace en steunt Stichting Vrienden van Sophia

889

147 kilometer Sloep roeien op de Wolga voor de lol. Maar ook voor het goede doel!

Joost Lockhorst, Wim Noordsy, Bert van der Heijden, Koos de Vreeze, Rene Lockhorst, Rob Berben, Rob den Adel, Willem Visser, Wim van Dulst en  Jaap Bijl. Mannen met een verschillende achtergrond. De een is directeur/eigenaar van een transportbedrijf, de ander accountmanager bij een Rabobank en weer een ander is een voormalig manager bij Shell. Maar wie ze ook zijn en wat ze in het dagelijks leven ook doen, deze tien mannen hebben enkele zaken met elkaar gemeen. Het belangrijkste is de gezamenlijke passie voor het sloeproeien. Sloeproeien? Ja sloeproeien! Andere zaken die zij met elkaar gemeen hebben is dat het stuk voor stuk doorzetters zijn, die op zondagen op het water te vinden zijn, die niet opzien tegen een flinke roeiwedstrijd, maar die ook samen de Forel, zo heet de sloep die de mannen met Roeiploeg 40+ in eigendom hebben, onderhouden.

Het begon in 2005 toen iemand op het idee kwam om eens ‘een keertje’ met de Maasrace mee te doen. Bemanning werd geronseld en ze kregen een sloep van het Scheepvaart en Transportcollege (STC) in bruikleen. De sloep werd eerst opgeknapt, zodat er in getraind kon worden. Met veel enthousiasme is er aan de maasrace 2005 deelgenomen! Dit bleek zo’n succes dat besloten werd om door te gaan met trainen. De sloep mocht voor langere tijd worden geleend. Het onderhoud deden de mannen zelf. Na ‘de Forel’  zes jaar in bruikleen te hebben gehad van het STC werden de sportievelingen in de gelegenheid gesteld de sloep te kopen. Deze mogelijkheid werd met beide handen aangegrepen en zo werd het roeiplezier voor onbepaalde tijd veilig gesteld.

Roeiploeg 40+ neemt jaarlijks aan diverse roeiwedstrijden deel. Naast de reeds gememoreerde Maasrace zijn dat Muiden – Pampus – Muiden, een race van drie keer acht kilometer, maar ook de Stortemelkrace in Veere en de drieëndertig kilometer lange race op de Thames. En ook deze race werd gevaren met de eigen boot.  Nu trainen ze voor een race van maar liefst 147 kilometer over de Wolga! De race staat gepland op vrijdag 22 juni aanstaande en de heren streven er naar om de race in zeventien uur te volbrengen. De contacten hiervoor werden gelegd tijdens de race Muiden – Pampus – Muiden, waaraan ook een Russische roeiploeg deelnam. Anders dan met vorige races zullen de 40+ ers dit keer niet met hun eigen boot varen, maar zullen zij er een lenen van hun Russische roeivrienden. Wat niet anders is, is de keuze voor een goed doel.  Al jaren kan de bemanning rekenen op trouwe sponsors, zoals, Burger Ferry Agencies, (voor de overtocht naar London)  van Dulst Techniek BV, G. van der Heijden & Zn BV. en Hadek.

Goed doel

Elk seizoen wordt er door de bemanning van de ’Forel’ een goed doel gekozen om voor te roeien. Niet in de laatste plaats omdat ze vinden dat het plezier in het roeien zich makkelijk laat combineren met fondsenwerving! Ze zoeken hiervoor doelen uit die geregistreerd zijn en waarvan het maatschappelijke en sociale belang aangetoond wordt.

In 2007 konden ze stichting ‘Vrienden van het Sophia’ een cheque overhandigen van 4.500 euro. Het seizoen erna was het resultaat 11.000 euro. Dit bedrag is ter beschikking gesteld aan het ‘pijnpaspoort’ project van het Sophia kinderziekenhuis!

Ook dit seizoen roeien de mannen van Roeiploeg 40+ voor de Stichting Vrienden van het Sophia Kinderziekenhuis! Zowel op het gebied van medisch wetenschappelijk onderzoek als op het gebied van dagelijkse zorg aan patiëntjes en hun ouders en familie worden initiatieven ontwikkeld die financiële ondersteuning verdienen.

Roeiploeg 40+ heeft er voor gekozen om vooral zorgprojecten te ondersteunen. Deze keuze is gebaseerd op onze wens dat de bijdrage zo dicht mogelijk bij- en direct merkbaar voor patientjes en ouders en familie besteedt zal gaan worden!

Wilt u Roeiploeg 40+ helpen om de Stichting Vrienden van Sophia te steunen bij de ontwikkeling en uitvoering van zorgprojecten dan kunt u contact opnemen met de sponsorcommissie, die bestaat uit Bert van der Heijden (e-mail: bert@heijdentransport.nl) en Willem Visser (e-mail: w.g.visser@rmij.rabobank.nl), of rechtstreeks uw bijdrage storten op de bankrekening: 750316454 t.n.v. R.T. Lockhorst o.v.v. ‘Sophia kinderziekenhuis’, onze website is www.roeiploeg40plus.nl