Overig

Rotterdam en Houston verstevigen economische relatie tijdens digitale handelsmissie

799

Rotterdam en Houston willen de economische samenwerking tussen de verschillende energiehubs en havens versterken. Daarom organiseren de twee steden deze week een digitale handelsmissie waarbij er met het thema ‘Energy 2.0’ ingezoomd wordt op de energietransitie. Met name de ontwikkelingen rondom waterstof, CO2-afvang en digitale technologieën en toepassingen in de energiesector staan hierbij centraal. Afgelopen maandag ondertekenden Rotterdam Partners en Greater Houston Partnership op de eerste dag van de digitale missie een Memorandum of Understanding (MoU) ter versterking van de economische relatie tussen de twee steden. Beide organisaties ondersteunen bedrijven bij het opzetten, uitbreiden en investeren in Rotterdam en Houston. Zowel burgemeester Ahmed Aboutaleb als de burgemeester van Houston, Sylvester Turner, waren aanwezig bij dit tekenmoment. Wilbert Lek, directeur Rotterdam Partners: ‘Deze samenwerking biedt Nederlandse en Amerikaanse bedrijven de mogelijkheid om netwerken uit te breiden en nieuwe zakelijke markten te verkennen. Juist omdat er zoveel raakvlakken zijn tussen Rotterdam en Houston is het uitwisselen van kennis heel belangrijk.’

Economische raakvlakken

Houston staat wereldwijd bekend als de energiehoofdstad van de wereld. De stad is van oudsher een belangrijke olie- en gashub. Tegenwoordig richt het zich steeds meer op de productie van hernieuwbare energie en technologische toepassingen. Rotterdam deelt die ambitie: ook daar staat de energietransitie hoog op de agenda. De twee steden kennen daarnaast nog meer overeenkomsten. Zo staan ze allebei bekend om hun grote havens en de geografische rol die zij vervullen als ‘toegangspoort’ van handel en investeringen. Het zijn daarnaast twee steden waar innovatie en industrie samenkomen en waar op organische wijze cross-overs ontstaan. Hier wordt gebouwd aan de duurzame stad en de economie van morgen.

Duurzame relatie

De economische raakvlakken bieden de mogelijkheid voor een intensievere samenwerking en uitwisseling van kennis. Met de ondertekende overeenkomst willen Rotterdam Partners en Greater Houston Partnership dan ook hun steun uitspreken om gezamenlijk een duurzame relatie op te bouwen. Centraal in die samenwerking staat het wederzijds begeleiden van Amerikaanse en Nederlandse bedrijven bij het verkennen van zakelijke markten of het vestigen in één van de twee havensteden. Voor Nederlandse bedrijven biedt Houston – naast de energiemarkt – ook een strategische locatie. De stad heeft de perfecte ligging om niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook in de rest van Noord- en Zuid-Amerika zaken te doen. Er zijn op dit moment al zo’n 50 Nederlandse bedrijven gevestigd in Houston.

Virtuele handelsmissie ‘Energy 2.0

Rotterdam Partners zet zich in voor internationale handelsbevordering. Het actief deelnemen aan inkomende en uitgaande handelsmissies is hier een belangrijk onderdeel van. De virtuele handelsmissie ‘Energy 2.0’ wordt georganiseerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), in nauwe samenwerking met Rotterdam Partners, Vereniging FME, het Nederlands consulaat-generaal in Miami, het Netherlands Business Support Office in Houston en de Greater Houston Partnership. Gedurende deze digitale handelsmissie krijgen de online deelnemers meer te horen over de zakelijke kansen in de energietransitie in zowel Texas als in Nederland. De focus ligt hierbij vooral op ontwikkelingen rondom waterstof, CO2-afvang en digitale technologieën en toepassingen in de energiesector. Tot slot worden zowel Nederlandse als Amerikaanse bedrijven tijdens gerichte matchmakingsessies in contact gebracht met relevante gesprekspartners.