Overig

Rotterdams LEF getoond op ss Rotterdam!

639

Dinsdag 2 oktober j.l. vond, aan boord van het ss Rotterdam, de eerste bijeenkomst van Rotterdams LEF plaats. De initiatiefnemers van Rotterdams LEF, vijf Rotterdamse ondernemers, laten zien dat de huidige economische situatie ook kansen creëert, creativiteit stimuleert en dwingt tot anders denken. Een select maar divers gezelschap ondernemers, bestuurders, managers, wetenschappers en studenten uit de Rijnmond was door de initiatiefnemers van Rotterdams LEF uitgenodigd om deel te nemen aan een seminar en in workshops te discussiëren over vragen met het thema ‘samenwerken; de publiek-private dialoog’. De conclusies werden na afloop door de deelnemers gepresenteerd. Ron Voskuilen, directeur Stadsontwikkeling, gaf een heldere en openhartige presentatie over de positie van de gemeente Rotterdam. Het Rotterdams Wijktheater zorgde voor een verrassende warming-up en deelde een geheel eigen theatrale visie op ‘samenwerken’.

Klaar voor volgend level

De reacties op dit kleinschalige seminar met workshops waren lovend. De kleinschaligheid en de bij elkaar gebrachte diversiteit aan specialismen boden de mogelijkheid tot levendige discussies en garandeerden waardevolle netwerkmomenten. Deelnemers uitten enthousiast hun kennis en ervaring en vroegen met klem om vervolgbijeenkomsten. Met de succesvolle realisatie van deze eerste bijeenkomst toont Rotterdams LEF aan dat het klaar is voor een volgend level. Geboeid door de uitdaging om andersdenkende partijen te verbinden hebben de initiatiefnemers van Rotterdams LEF de volgende mission statement geformuleerd: “Onze missie is om op commercieel verantwoorde en efficiënte wijze en met maatschappelijke betrokkenheid doelgericht samen te werken. Dit samenwerken zal voor betrokkenen op een vernuftige en minimaal kostendekkende wijze worden gerealiseerd en zal leiden tot een breed gedragen, succesvol en duurzaam resultaat.”

What’s in it for me

Opmerkelijke conclusies van de workshopdiscussies waren onder meer dat in de uitleg van de term Publiek-Private Samenwerking vrijwel altijd een gehele sector over het hoofd gezien wordt: de sociale sector. Dat bij samenwerken altijd gedacht wordt ‘what ’s in it for me’, wat geen bezwaar hoeft te vormen als men maar een gezamenlijk doel stelt en nastreeft. Ook hoeft men niet dezelfde taal te spreken om elkaar te begrijpen. Daarbij spelen openheid, interesse, oordeelloosheid en respect een cruciale rol. Rotterdams LEF maakt rapport op van de conclusies en borduurt daarop voort in een volgende bijeenkomst. Initiatiefnemers zijn ervan overtuigd dat er een verschil gemaakt kan worden door vertegenwoordigers van uiteenlopende organisaties in de publieke, private, sociale en culturele sector samen te laten denken en praten over veranderingen, te leren van elkaar en vervolgens te handelen.

Over Rotterdams LEF

Mai Elmar, voormalig Chief Marketing Officer (CMO) van Rotterdam en huidige directeur van het ss Rotterdam en Cruiseport Rotterdam, stelde dat het tijd was voor een cultuurverandering. Elmar, een verbinder pur sang, zocht hierin versterking bij Nathalie van Huët, directeur/eigenaar van Van Huët CC – Communicatie Consultants, bureau voor communicatie-advies, tekst en PR. Van Huët beschikt over een omvangrijk netwerk in het Rotterdamse en is een groot voorstander van het verbinden van kennis en ervaring en die vertalen naar praktische plannen die slagen als mensen ze dragen. Een naadloze aansluiting naar ‘de menselijke maat’ vormt Jacqueline Bakker, directeur/eigenaar van Werkend Nederland en specialist in het werven, behoud en duurzaam inzetten van medewerkers in organisaties. Mark van Rikxoort, eigenaar van full-service marketing- en communicatiebureau RED, is gespecialiseerd in outdoor branding en werkt intensief voor en met (deel)gemeenten. Van Rikxoort meent dat er kansen liggen door focusverbreding op het gebied van kennisdeling en het koppelen van projecten tussen overheden en het bedrijfsleven. Kees van ’t Zelfde, directeur/uitgever van onder meer magazine Rijnmond Business completeert het vijftal Rotterdamse ondernemers. Van ’t Zelfde heeft uitgebreide ervaring in de reclame- en uitgeefwereld en een evenzo groot netwerk.

Bent u geïnteresseerd om de tweede bijeenkomst van Rotterdams LEF bij te wonen, neem dan contact op met regina@ssrotterdam.nl of met een van de initiatiefnemers van Rotterdams LEF.

Rotterdams LEF is ook te vinden op LinkedIn, Facebook en Twitter. JoinIn, Like en Follow!