Dienstverlening

Rotterdamse horeca kookt voor helden

279

Rotterdams initiatief ondersteunt zorgverleners met verse maaltijden op locatie

De maatregelen om het coronavirus tegen te gaan beperken velen, maar zorgen ook voor saamhorigheid. En waar de ene helft van Nederland thuiszit, dreigt een ander deel juist overwerkt te raken. De Rotterdamse organisatie Onze Zaken wil hiervoor de actie ‘Rotterdamse horeca kookt voor helden’ opzetten. Horecamedewerkers die nu thuis zitten worden ingezet om zorgpersoneel – en mensen werkzaam in andere vitale beroepen –  te ondersteunen. Bij relevante instellingen worden distributiepunten opgesteld waar medewerkers na afloop van hun dienst een maaltijd kunnen aanschaffen.

Het initiatief is mede opgezet om de stad Rotterdam dichter bij elkaar brengen. “Er is zoveel energie en er zijn zoveel mensen die zich willen inzetten om personeel in vitale functies te ontlasten. Samen los je grote problemen op”, aldus Hans Mosselman van Onze Zaken.

Daarnaast wordt met ‘Rotterdamse horeca kookt voor helden’ zorgpersoneel ontlast. Zij hoeven zich zo minder bloot te stellen aan contacten in bijvoorbeeld de supermarkt en hoeven zelf niet te koken. Tegelijkertijd blijft ook een deel van de horeca op deze manier draaiende, waaronder horecapersoneel en leveranciers. Maar niet alleen de lokale hospitality branche is hiermee geholpen, ook buiten de horeca kunnen Rotterdamse organisaties en (zelfstandig) ondernemers een bijdrage leveren. Chauffeurs die de distributie verzorgen bijvoorbeeld of een kweker die met een overschot aan producten zit. Het effect op de lokale economie is daardoor aanzienlijk.

Elke dag worden er drie verschillende verse maaltijden bereid: vegetarisch, halal en een kindvriendelijk of haram maaltijd. Voor de maaltijden moet wel een klein bedrag worden betaald om zo de economie te stimuleren.

Rotterdamse zorginstellingen, horecabedrijven en alle andere ondernemers die hieraan een bijdrage kunnen leveren, kunnen zich aanmelden via corona@onzezaken.nl voor het initiatief. De ambitie is om snel op te schalen en uiteindelijk tienduizenden maaltijden per dag te kunnen verzorgen. De verwachting is dat de pilot snel van start zal gaan, Erasmus MC en de GGD zijn mogelijk de eerste locaties voor de pilot. De organisatie is in gesprek met onder meer Voor Goed Agency, diverse Rotterdamse fondsen en Gemeente Rotterdam om dit initiatief te steunen.

Over Onze Zaken
Onze Zaken is een initiatief van een aantal sociaal ondernemers in Rotterdam die de een positieve verandering op het gebied van arbeidsparticipatie willen organiseren. Onze Zaken is een netwerk van werkgevers die samenwerken om mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben te betrekken bij het verkrijgen van arbeid. Zij doen dat door zich samen hard te maken voor de nodige arbeidsplaatsen en te investeren in het ontwikkelen van mensen. De doelgroep van medewerkers is echter niet beperkt tot mensen met ‘een randje’, maar een gemengde groep van mensen waarbij eenieder kan werken aan persoonlijke groei.

De initiatiefnemers van Onze Zaken zijn de afgelopen jaren al zelfstandig actief geweest met deze werkwijze en hebben de ambitie meer mensen aan het werk te helpen en verder te professionaliseren.