Overig

Samen bouwen aan de Zwijndrechtse economie

463

De uitstekende bereikbaarheid, zowel over de weg (A15 en A16), het water en het spoor, maakt Zwijndrecht tot een goede vestigingslocatie voor bedrijven. Het is een groene gemeente, uniek gelegen langs de Oude Maas, net buiten de Randstad.

Zwijndrecht heeft zich ontwikkeld tot de thuishaven voor de binnenvaart in de regio Drechtsteden, een belangrijk maritiem knooppunt in Nederland. Ondernemers dragen bij aan de ontwikkeling van de gemeente Zwijndrecht en zorgen voor dynamiek in de regio. De gemeente zet dan ook in op een goede dienstverlening en bouwt samen met de ondernemers aan een sterke economie.

Eerder dit jaar is het startsein gegeven voor de uitvoering van het Economisch Programma. Een nauwe samenwerking en afstemming met het bedrijfsleven was daarbij een voorwaarde. De mening van het bedrijfsleven is belangrijk: een ondernemer weet als geen ander wat er nodig is om goed te kunnen ondernemen. Het programma is dan ook in co-creatie met het bedrijfsleven van Zwijndrecht opgesteld.

Onder leiding van een kernteam van vertegenwoordigers van verschillende ondernemersverenigingen en belangenorganisaties is een drietal bijeenkomsten georganiseerd. Ondernemers en vertegenwoordigers uit het onderwijs en de politiek hebben elkaar ontmoet en standpunten uitgewisseld. Uiteindelijk is gezamenlijk vastgesteld wat belangrijk is voor de toekomst van de lokale economie en welke activiteiten daarbij horen.

Breed gedragen programma

“Met het Economisch Programma heeft de gemeente Zwijndrecht de afgelopen periode uitvoering gegeven aan de ambitie het bedrijfsleven betere kansen te bieden om zich goed te ontwikkelen. En het bedrijfsleven als klant zo optimaal mogelijk te bedienen. De gemeente heeft geluisterd naar wat het bedrijfsleven ervaart en die signalen vertaald naar beleid en concrete activiteiten. Dit heeft geleid tot een gezamenlijk, breed gedragen programma voor de economische toekomst van Zwijndrecht,” aldus wethouder Robert Kreukniet (Economie).

“De komende drie jaar richten we ons op 58 activiteiten rond een vijftal thema’s:

  1. Vestigingsklimaat, bereikbaarheid en voorzieningen
  2. Onderwijs en arbeidsmarkt
  3. Communicatie en PR
  4. Dienstverlening en samenwerking bedrijfsleven
  5. Binnenvaart en maritiem.

Enkele voorbeelden van activiteiten zijn:

  • Revitalisering van bedrijventerreinen Groote Lindt en Develpoort.
  • Stimuleren, faciliteren en ondersteunen van Bedrijven Investeringszone, keurmerk veilig ondernemen en parkmanagement.
  • Aanbestedingsbeleid benutten voor lokaal en regionaal bedrijfsleven.

Elk thema heeft een ‘trekkersduo’: een bestuurder van de gemeente voor de uitvoering én een ondernemer uit het kernteam ter ondersteuning. Zij vormen samen het boegbeeld bij bijeenkomsten en evenementen. Zo benadrukken we de samenwerking tussen gemeente en bedrijfsleven.”

Meer weten?
www.zwijndrecht.nl/ondernemen