Overig

“Samenwerking met Fokker biedt Papendrecht prachtige kansen“

1048

Fokker realiseert in Papendrecht op het huidige fabriekscomplex een high-tech fabriekshal en elders op het Slobbengors een nieuw internationaal hoofdkantoor. “De plannen van Fokker geven Papendrecht prachtige mogelijkheden, onder meer voor uitbreiding van de werkgelegenheid en voor vernieuwing van het onderwijs,“ stelt wethouder Richard Korteland.

In 2009 bood Papendrecht Fokker ruimte aan voor realisering van een high-tech fabriek. Deze richt zich op samenstelling (assemblage) van grote vliegtuigonderdelen volgens de modernste luchtvaartproductieprocessen (state-of-the-art). Het gaat om zogenaamde vernieuwbouw in een bestaande fabriekshal. Vanwege de groei van Fokker zocht het bedrijf daarna ook een nieuwe locatie voor haar hoofdkantoor. Fokker liet ook daarvoor haar oog vallen op het Slobbengors.

In de fabriekshal zullen onderdelen geassembleerd worden voor Boeing, Airbus, Lockheed, Dassault en andere prominente vliegtuigbouwers. Het internationale hoofdkantoor zal dienst doen voor de staf van de Fokker Technologies groep, waar vier business units zijn ondergebracht.

Toekomst in eigen handen

De gemeente Papendrecht heeft afspraken met Fokker over realisering van de twee complexen inmiddels vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Zo komt de grond onder het Fokker-complex in eigendom van de gemeente en wordt deze in erfpacht uitgegeven aan Fokker. Daardoor houdt de gemeente toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden in eigen handen, terwijl Fokker financiële middelen beschikbaar krijgt voor research en ontwikkeling. Daarnaast is in het Integraal Ontwikkelingsplan Slobbengors onder meer vastgelegd dat met omwonenden en betrokken organisaties wordt gesproken over de inrichting van het Slobbengors.

Impulsen

Wethouder economie Richard Korteland is blij met de samenwerking en de afspraken. “De plannen passen uitstekend binnen de visie van dit college, waarin onder meer economische ontwikkeling, innovatie en de aansluiting van onderwijs op de vraag van de markt speerpunten zijn.

Voor ondernemend Papendrecht en voor de regio zijn de impulsen voor economische ontwikkelingen en innovatie van belang. De nieuwe fabriekshal zorgt bijvoorbeeld naast 150 directe arbeidsplaatsen door spin off-effecten voor nog eens 150 banen. Denk bijvoorbeeld aan opdrachten voor transportbedrijven en leveranciers. Daarnaast krijgen op het hoofdkantoor enkele tientallen mensen een werkplek.”

Wereldwijd koplopers

“Papendrecht en de regio zijn wereldwijd koplopers op het gebied van onder meer binnenvaart en maritieme technologie. Bundeling met technologische kennis en toepassingen uit de luchtvaartindustrie geeft nieuwe impulsen aan producten en productieprocessen in zowel de scheepvaart als de luchtvaart. Dat is niet alleen goed voor de betrokken bedrijven, het is ook goed voor de arbeidsmarkt en voor andere ondernemingen in de regio. Daarnaast wil Fokker meewerken aan betere aansluiting tussen onderwijs en beroepspraktijk. Verschillende bedrijven en onderwijsinstellingen kunnen bijvoorbeeld samenwerken bij het opleiden van deskundig personeel en misschien ook in de vorm van uitwisseling van gekwalificeerd medewerkers in een arbeidspool.”

Energiebesparing

Het nieuwe hoofdkantoor en de fabriekhallen worden gerealiseerd volgens de modernste duurzame concepten. Richard Korteland: “Fokker maakt daarbij graag gebruik van de kennis van bedrijven die weten hoe je dit begrip concreet toepast in gebouwen. Je kunt bijvoorbeeld aandacht besteden aan onderwerpen als toepassing van duurzame materialen, energiebesparing door bijvoorbeeld LED-verlichting en zonnepanelen, maar ook aan mogelijkheden om het gebouw later eventueel een nieuwe functie te geven. Als gemeente brengen we partijen die hierin iets kunnen betekenen met elkaar in contact. Zo stimuleren we samenwerkingsvormen die zorgen voor de beste resultaten voor de gemeente, bedrijven, inwoners en het milieu van Papendrecht en omgeving. Natuurlijk doen we dat niet alleen in deze samenwerking met Fokker. We steunen ook andere initiatieven van Papendrechtse ondernemers met plannen waarbij doelen en belangen van bedrijven, Papendrecht en de regio samenvallen en elkaar versterken.”