Transport & Logistiek

‘Schakel versneld over op duurzame waterstof’

141

Een team onder aanvoering van de Delftse hoogleraar Ad van Wijk adviseert de provincie om aardgas versneld te verruilen voor duurzaam geproduceerde waterstof. Waterstof is onder meer geschikt om industriële processen van warmte te voorzien, is bruikbaar als transportbrandstof en is een commercieel interessant product om te importeren en exporteren. De aanleg van een transportnetwerk voor waterstof is een publieke taak, vinden de adviseurs.

Jaap Smit, commissaris van de Koning, nam het advies ‘Naar een groene waterstofeconomie in Zuid-Holland; een visie voor 2030’ op 5 maart in ontvangst. Aansluitend kregen de leden van Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie en opdrachtgever van het onderzoek, tekst en uitleg. De potentie is groot. Waterstof kan worden ingezet als energiedrager in de industrie, mobiliteit, gebouwde omgeving, glastuinbouw en voor balancering van het elektriciteitsnet.

Groene en blauwe waterstof

Met het oog op de klimaatdoelstellingen is duurzaam geproduceerde, zogeheten ‘groene’ waterstof ideaal. Elektriciteit uit zon en wind wordt steeds goedkoper, komt in steeds grotere hoeveelheden beschikbaar en laat zich moeilijk op grote schaal opslaan. Dat maakt de productie van waterstof met behulp van elektrolyse een interessante optie voor de gewenste energietransitie. Fossiele ‘grijze’ waterstof uit aardgas wordt op dit moment al ingezet als grondstof voor de industrie. In de overgangsfase van ‘grijs’ naar ‘groen’ zal ook ‘blauwe’ waterstof nodig zijn, vanwege de grote volumes die nodig zijn. Deze waterstof wordt gemaakt uit aardgas, waarbij de vrijkomende CO2 niet in de lucht verdwijnt, maar wordt afgevangen en opgeslagen of hergebruikt. Import van waterstof zal nodig blijven.

Gedeputeerde Han Weber (Energie): “Het advies laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Na de vierkiezingen, bij de onderhandelingen voor een nieuw college van Gedeputeerde Staten, zal hier ongetwijfeld stevig over worden gediscussieerd. Want het betekent ook versneld afscheid nemen van een fossielgebaseerde economie.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here