Overig

Scholen en bedrijven geïnspireerd door leerlingen

641

Dertig bedrijven uit de regio Dordrecht hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging om op 26 januari j.l. de bijeenkomst Techniek bij te wonen. Leerparkscholen Stedelijk Dalton Lyceum, Insula College (vmbo) en het Da Vinci College (mbo) werken samen aan de ontwikkeling van de vakmanschapsroute Techniek: een doorlopende leerroute van vmbo tot en met mbo.

Everdien Wiersma, programma manager Servicepunt Leren, opende het programma en toonde zich verrast door de hoge opkomst. “Kennelijk is er ook bij het bedrijfsleven de behoefte om samen te werken met het onderwijs.” Docent Eric de Geus was eveneens verheugd over de opkomst. “De leerlingen moeten al vroeg een keuze maken, daarvoor moeten wij de mogelijkheden bieden. Dat betekent ook het bezoeken van bedrijven, zodat zij zich een beeld van de praktijk kunnen vormen.” Leerlingen in de onderbouw van het vmbo zijn zich in de eerste jaren nog aan het oriënteren. Ze stellen zichzelf de vragen ‘wie ben ik en wat wil ik’. Contacten met mensen uit het bedrijfsleven zijn voor hen van een niet onderschatte waarde. Bedrijven hebben de omgeving en de verhalen om de leerlingen te prikkelen tijdens hun ontdekkingstocht. Vaak onbewust kan een bedrijfsbezoek of een gesprek met een ‘echte ‘vakman/vrouw de leerling wakker maken voor techniek.

In de vakmanschapsroute worden leerlingen verder begeleid in hun keuze. Als de leerling een keuze heeft gemaakt kan hij/zij vanaf leerjaar 3 lessen volgen op het mbo. Marian Luyten, directeur Techniek vmbo Leerpark ziet in de praktijk al resultaten. “Bij de opleiding motorvoertuigen loopt de leerlijn al door. In leerjaar 3 hebben leerlingen les van mbo docenten van het Da Vinci College. Zo kunnen ze wennen aan de omgang en het onderwijs op het mbo. Als de leerling het traject verder goed verloopt kan de leerling op ongeveer 18-jarige leeftijd gekwalificeerd aan de slag op de arbeidsmarkt.

Samen verder
’Leerlingen inspireren’ bleek de prikkel voor de deelnemers aan de bijeenkomst. Enthousiast werden met elkaar de mogelijkheden verkend van gastlessen tot stages en alles wat daar tussen zit. Tijdens het plenaire gedeelte werden alle bevindingen met elkaar gedeeld. Een kritische noot was de valkuil van breed opleiden, terwijl een leerling al een keuze heeft gemaakt. Hij of zij wordt in een breed programma mogelijk niet genoeg uitgedaagd, wat direct zijn weerslag kan hebben op motivatie en werkhouding. De middag was boven verwachting en de oogst verrassend. Dit resultaat vasthouden is nu de uitdaging. Een suggestie is om aan te sluiten bij de Bedrijven Masterplan ZHZ of een ander verband omdat daar een basis ligt om de ideeën uit te werken. Wie weet komt er dus daadwerkelijk een vervolg op dit uitdagende initiatief.