Overig

Scholen maken kennis met de haven

513

De gemeente Dordrecht vindt het belangrijk dat inwoners van Dordrecht en van de regio Drechtsteden bekend raken met het wel en wee in de haven maar ook met de mogelijkheden van werkgelegenheid en carrièrekansen. Om dat te bereiken wordt een Haven Educatie Programma opgesteld.

Op donderdag 24 mei was het daarom ’s morgens een drukte van belang bij MTU-Benelux in Dordrecht. Algemeen directeur Gert Jan van Erkel van MTU-Benelux heette de aanwezigen, waaronder een groep kinderen van basisschool De Twee Wieken uit Zwijndrecht, welkom. Van Erkel richtte zich tot de kinderen en gaf in zijn presentatie aan dat ‘techniek’ best een leuk vak is om in te werken. Het Haven Educatie Programma wordt opgesteld voor leerlingen in het primair- en voortgezet onderwijs in Dordrecht en de Drechtsteden. De leerlingen krijgen gastlessen en een excursie in de havens aangeboden en bezoeken ook enkele haven gerelateerde bedrijven. Deze campagne is vooral bedoeld om scholen bekend te maken met havenexcursies als middel, om de haven te beleven en om kennis op te doen en over te dragen. Voor 2013 worden voor 1000 leerlingen excursies gratis aangeboden door de betrokken partijen. Het is de bedoeling dat daarna de scholen op eigen kracht deze kennismaking voort zetten.

Werkgelegenheid

De beste kans op werk in de Drechtsteden ligt in de maritieme maakindustrie. De vraag naar technisch opgeleide werknemers wordt steeds groter. “Daarom is het belangrijk jongeren nu kennis te laten maken met techniek. Met dit programma krijgt techniek, maar ook ‘de haven’ een gezicht. En hopelijk kiezen ze voor een technische opleiding,” aldus wethouder Bert van de Burgt, één van de ondertekenaars van de samenwerkingsovereenkomst. Teun Muller, voorzitter van Werkgevers Drechtsteden, onderstreepte nog maar eens dat de maritieme maakindustrie keihard mensen nodig heeft. “Bedrijven moeten hun deuren open stellen en laten zien wat de mogelijkheden zijn.” Wethouder Jasper Mos haakte in op de vorige sprekers en benadrukte dat werken in de techniek een foutief beeld schetst. Vies en vuil werk is achterhaald. Ook de ouders moeten daarvan overtuigd worden. “Veel bedrijven doen innovatief werk en dat is tot nu toe onderbelicht. Dat moet meer zichtbaar worden. Niet voor niets stellen wij onze havens open.” Henk de Bruijn, directeur Havenbedrijf Rotterdam stelde dat 75% van de havenwerkers uit de omgeving komt. “Ook in de technische sector en in de haven zijn de kansen op een goed betaalde baan groot. Op de tweede Maasvlakte liggen veel kansen. Wij hopen dat kinderen en ook hun ouders meer van de haven gaan begrijpen. Kinderen zijn de havenmanagers van de toekomst en daarbij moet je niet alleen aan techniek denken. Deze excursies zijn een goed begin.”

Het Haven Educatie Programma wordt mogelijk gemaakt door samenwerking tussen de gemeente Dordrecht, Havenbedrijf Rotterdam, Werkgevers Drechtsteden en EIC-Mainport en is gericht op het primair- en voortgezet onderwijs in Dor-drecht en de Drechtsteden. Het programma van EIC Mainport Rotterdam bestaat uit een combinatie van een havenlespakket, gastlessen en een excursie naar de haven van Rotterdam.