Overig

Sterk merk

562

De Drechtsteden en haar omgeving is een gebied waar de maakindustrie één van de belangrijkste peilers van de economie is en niet alleen de economie van onze streek, maar ook een landelijke topper. Onze maakindustrie is sterk gelieerd aan de maritieme industrie. Hierbij moeten we vooral denken aan de scheepswerven, machinefabrieken en alle toeleveranciers voor de scheepvaart en de scheepsbouw. Waarom is ons Drechtstedengebied hier zo sterk in?

Het Drechtstedengebied wordt doorsneden door rivieren die met grote diepgang bevaarbaar zijn. Het is de ultieme plek voor de scheepreparatie en nieuwbouw van zeeschepen en voor de baggerindustrie. Maar wat mogelijk nog belangrijker is, is de binnenvaartvloot en de werkzaamheden die daarvoor verricht moeten worden. Nederland heeft in Europa verreweg de grootste binnenvaartvloot. Meer dan 50% van de Europese binnenvaartvloot voert de Nederlandse vlag. Rotterdam is de grootste haven van Europa en ligt in hetzelfde stroomgebied. De Rijn is de belangrijkste aan- en afvoerroute voor goederen van Rotterdam en Antwerpen naar Duitsland en de Drechtsteden liggen aan die transportas. Nu is voor de binnenvaart nieuwbouw niet het belangrijkste. Maar met name reparatie, afbouw en aanpassingen van schepen aan de nieuwe eisen geven veel werk in onze regio. Daarbij komt dat er een stevige groei te verwachten is in de hoeveelheid goederen die over het water vervoerd moeten gaan worden en daarbij de wedloop welke modaliteit de schoonste vorm van vervoer is, levert veel werk en mogelijkheden voor innovatie. Het is dan ook niet voor niets dat juist in onze regio er veel werk van wordt gemaakt om de techniek als vakgebied te promoten. Want zou deze topper wegvallen of verminderen, dan zijn we zo uniek niet meer en zullen wij mogelijk gaan toppen in de werkloosheidscijfers. Als je dit alles weet en je kijkt naar de Drechtsteden, dan zie je ook waar we op moeten blijven letten.

Er moet voldoende ruimte zijn voor bedrijven om zich te vestigen aan het water, maar die gronden moeten dan ook spaarzaam uitgegeven worden aan bedrijven die ook echt aan het water moeten zitten.  En natuurlijk, het is prachtig wonen aan het water, maar zonder bedrijvigheid geen welvaart, dus moet er een goede afweging gemaakt worden tussen wonen en werken met een veilige zonering zodat het werken geen overlast geeft aan het woongenot. Neem daarbij dat de Drechtsteden een grote lintbebouwing is langs het water en het spanningsveld is gecreëerd. Dat de zonering een ‘spannend‘ onderwerp is, blijkt wel uit de geluidszonering. Maar gelukkig door een goede samenwerking tussen het georganiseerde bedrijfsleven en de Omgevingsdienst en met begrip voor de diverse standpunten, kan het maximale bereikt worden. Ook hiermee lopen we in de Drechtsteden voor in vergelijking met de rest van Nederland.

Teun Muller
Voorzitter Werkgevers Drechtsteden