Overig

Stichting Help eens een handje zoekt sponsors

878

Acht mensen uit het Ridderkerkse bedrijfsleven, sport, cultuur en journalistiek vonden elkaar in 1975 met een gemeenschappelijke gedachte. Mensen en groeperingen helpen die net iets te kort kwamen om hun doelstelling, in het algemeen op het sociale vlak, te kunnen realiseren. De Stichting Help eens een handje was geboren. Na rijp beraad van de bestuursleden werd een aanvrager een bedrag ter hand gesteld. Zo was het toen en zo is het anno 2012 nog steeds. Stichting Help eens een handje geniet al jaren het respect van zowel het Gemeentebestuur als van de Ridderkerkse bevolking en het bedrijfsleven.

Veel Ridderkerkse ondernemers en bestuurders hebben zich de afgelopen decennia ingezet voor de Stichting die talloze projecten heeft weten te realiseren, of waaraan Help eens een handje heeft bijgedragen. Vaak via een financiële bijdrage, maar ook in de vorm van  benodigde materialen teneinde verenigingen, stichtingen of instellingen die op sociaal maatschappelijk terrein bezig zijn mensen te ondersteunen en redelijk te laten functioneren waar dat nodig is en de helpende hand te bieden. Enkele bijzondere projecten zijn de aanschaf van de eerste dierenambulance, een vliegreis voor ernstig gehandicapten naar Spanje, bijdrage voor onderkomen van rolstoelen van mindervalide sporters bij sporthal Beverbol, senioren restaurant voor 55-plussers in zorgcentrum Reyerheem, een nieuwe aanhangwagen voor het vervoer van rolstoelen van de minder validen sportvereniging ISR, aankleding van het G-team van voetbalvereniging Rijsoord en een geheel verzorgde boottocht met hulpbehoevenden en alleenstaande eenzame mensen uit Ridderkerk in samenwerking met de Zonnebloem. Maar de meest bekende en jaarlijks terugkerende activiteit is wel de rondrit met trucks op Koninginnedag met verstandelijk gehandicapten als bijrijder. Voor de realisatie van de komende rondrit is Help eens een handje op zoek naar sponsors. U bent al ‘Goldsponsor’ voor een bedrag van 450 euro per jaar.

Burgemeester Annie Attema

Ridderkerks burgemeester Annie Attema over Stichting Help eens een handje: “Samen leven doe je met elkaar. Het lijkt een open deur, maar het is niet altijd zo vanzelfsprekend. Het vraagt inzet en inspanning om iedereen zich thuis te laten voelen in onze samenleving. Zeker nu het economisch allemaal niet zo mee zit, kunnen mensen en mooie activiteiten in de knel komen. Ook dan, of liever: juist dan moeten we er voor elkaar zijn.

In Ridderkerk geeft de stichting ‘Help eens een handje’ al sinds de jaren zeventig het goede voorbeeld. Na mijn komst naar Ridderkerk was deze stichting één van mijn verrassende ontdekkingen.

Ik bewonder de inzet van de mensen van ‘Help eens een handje’ voor mensen en organisaties die een financieel steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ondanks wettelijke regelingen, subsidies en wat niet al houdt deze stichting jaar in jaar uit zijn bestaansrecht.

Ook nu laat ‘Help eens een handje’ weer van zich horen. Van harte beveel ik de initiatieven van de stichting ‘Help eens een handje’ bij u aan!