Overig

Tijdelijke verhuur van woningen

533

Het zal niemand ontgaan zijn dat de woningmarkt in een diepe crisis verkeert. Huizenprijzen dalen en huizen staan steeds langer te koop of worden helemaal niet verkocht. Wanneer een eigenaar wel al een nieuw huis heeft gekocht wordt hij geconfronteerd met dubbele woonlasten. Een manier om deze extra kosten te beperken is het verhuren van het te koop staande huis. Het is natuurlijk mogelijk om uw te koop staande woning enkel op basis van een huurovereenkomst te verhuren, maar het grote risico hierbij is dat de huurder zich beroept op huurbescherming op het moment dat de woning verkocht wordt en de woning weigert te verlaten. Dit is natuurlijk een onwenselijke situatie omdat de nieuwe eigenaar niet zit te wachten op een huurder. Hierop zou de koop gemakkelijk kunnen afketsen.

De Leegstandswet maakt het mogelijk om woningen te verhuren zonder dat de huurder huurbescherming geniet. Op basis van een vergunning, die bij de Gemeente kan worden aangevraagd, kan bepaalde woonruimte tijdelijk worden verhuurd. De vergunning kan worden aangevraagd voor een voor de verkoop bestemde woning die nog nooit bewoond is geweest, woonruimte die in de twaalf maanden voordat de woning leeg kwam te staan door de eigenaar bewoond werd, woonruimte die in de tien jaar voordat de woning leeg kwam te staan slechts drie jaar geheel of gedeeltelijk verhuurd is geweest en woonruimte in een voor sloop of renovatie bestemde huurwoning. Voor het verkrijgen van de vergunning om de woning te verhuren zijn er wel een aantal voorwaarden waaraan de huurovereenkomst moet voldoen. De huurprijs moet op basis van een wettelijke regeling worden vastgesteld. U kunt de huurprijs dus niet zelf bepalen. De huurovereenkomst moet worden aangegaan voor de duur van minimaal zes maanden en maximaal twee jaar en de opzegtermijn die voor de huurder geldt is maximaal één maand en voor de verhuurder minimaal drie maanden. Overigens is er wel een wetsvoorstel aanhangig met daarin een verruiming van de mogelijkheden, maar het is onduidelijk wanneer dit wetsvoorstel behandeld zal worden. Wanneer de woning wordt verhuurd met een leegstandsvergunning zal de huurder zich bij het einde van de huurovereenkomst niet kunnen beroepen op huurbescherming zodat de woning dan zonder problemen aan de nieuwe eigenaar overgedragen kan worden.