Overig

Tips & Aandachtspunten

851

In deze rubriek willen wij u graag wat tips en aandachtspunten meegeven die het verschil kunnen maken in deze tijd van crisis en stagnatie. Wellicht herkenbare zaken. Ondernemerschap is niet altijd een kwestie van succes en zekerheid. Wisselende omstandigheden nopen de ondernemer tot oplettendheid en veranderingsgezindheid.

CRISIS EN WENDBAARHEID

De financiële impact van deze Covid-19 crisis is voor sommige sectoren ingrijpend. Deze situatie zal voorlopig nog wel voortduren. Het komt nu dus aan op wendbaarheid en leiderschap. Ook moeten veel ondernemers zich nog bewust worden van allerlei afhankelijkheden. Snappen welke schakels belangrijk zijn om snel en adequaat te reageren. Het gaat hierbij verder dan de zichtbare omstandigheden. De context waarbinnen u als ondernemer acteert. Intern en extern zijn er meerder belangrijke schakels en partijen. Wat kan u helpen? Wendbaar en weerbaar zijn. Uw afhankelijkheid reduceren en uw weerbaarheid vergroten. Uw leiderschap maakt het verschil. Het blijkt dat visionair leiderschap in tijden van crisis voor grote weerbaarheid zorgt. Een visionair leider kijkt namelijk niet alleen naar de veranderingen die komen gaan, maar hij legt ook de juiste verbindingen. Hij kijkt integraal naar de omstandigheden. Daardoor is hij wendbaar en weerbaar. Wat betekent dit voor leiderschap tijdens deze crisis? Wel, u dient zich direct aan te passen aan de veranderende omstandigheden, maar u dient vooral snel in te springen op de nieuwe ontwikkelingen en trends. Daarnaast is het belangrijk de consequenties hiervan in een nieuw perspectief op de toekomst te plaatsen. Door flexibiliteit en wendbaarheid vergroot u op deze wijze uw weerbaarheid.

STARTEN IN DE CRISIS?

Ook in tijden van crisis zijn er mensen die een onderneming starten. Wellicht voor velen een hectische en onzekere periode waarin het maar afwachten is of de start zal leiden tot succes. Maar voor anderen misschien wel een droom die in vervulling gaat en een rustige stabiele tijd. In ieder geval een belangrijke stap voor de toekomst. Wat we in ieder geval kunnen concluderen is dat onzekerheid hoort bij het ondernemerschap. Immers, in deze crisistijd rond het Covid-19 virus is er veel veranderd en zal het oude normaal niet meer terugkeren. Met welke acties zijn je concurrenten bezig? Hoe gaat de wereldhandel zich ontwikkelen met allerlei dreigende handelsoorlogen? Blijft er krapte op de arbeidsmarkt? Hoe gaat het thuiswerken zich ontwikkelen? Iets waarvan bestaande ondernemingen last hebben, maar starters helemaal kwetsbaar voor zijn. Komen mijn plannen, veronderstellingen en prognoses uit? En toch, waarom lukt het de ene starter wel om succesvol te zijn terwijl de ander zich niet overeind weet te houden? En zijn wat kenmerken van succesvolle starters. Allereerst is een goede voorbereiding het halve werk. Hierdoor zijn niet alle gebeurtenissen die in het begin op je af komen een verrassing. Deze starters beschikken over visie, passie en doorzetting-vermogen. Mentaal en fysiek zijn zij fit maar bovenal hebben zij vertrouwen op de goede afloop.

RISICO EN ZEKERHEID IN CRISISTIJD

Risico is voor sommigen een beangstigende gedachte. Er zijn ondernemers die van de weeromstuit niets durven te ondernemen in de veronderstelling hier-mee ieder risico te voorkomen. Zeker in deze crisistijd doen zij geen spannende dingen en kiezen zij voor de schijnzekerheid van veiligheid en consolidatie. Is dat verstandig? Is het niet juist in tijden van crises van groot belang dat een ondernemer innovatief is en anticyclisch denkt? Ik denk het wel. Juist ondernemers moeten bewuste risico’s nemen. Het zijn de pioniers en bergbeklimmers in ondernemersland die succesvol zijn. Wat wel belangrijk is dat dit gecalculeerde en verantwoorde risico’s zijn. Gaat het dan altijd goed? Nee, we maken weleens inschattings- en calculatiefouten. Dat is het ondernemersrisico. Als ondernemer kies je nu eenmaal niet altijd voor zekerheid. Wat voor risico’s zijn dit? Ze lopen vooral financiële risico’s. Zeker in tijden van onzekerheid en stagnatie is dat voor velen realiteit geworden. Het verlies van klanten en omzet is daar de belangrijkste oorzaak van. Het is dus zaak om in alles klant-gedreven te zijn. Niet persé omzet-gedreven. Dat is iets anders. Door dit laatste neemt ook het gevaar toe van een volgende oorzaak van financieel risico; het debiteurenrisico. De afnemer betaald niet. De oorzaak van maar liefst 25% van de faillissementen. Het is dus beter de zekerheid te zoeken van een goede klantrelatie.

DE KLANT IN CRISISTIJD

Juist in deze tijd is het raadzaam om goed naar de klant te luisteren. Dat de wereld snel verandert lijkt een open deur. Het is echter wel waar. Onder druk van de omstandigheden is er een grote transformatie gaande in het koopgedrag van mensen. Er is een toenemend belang om je als ondernemer te verdiepen in het klantbelang en hoe je het gedrag van de klant op een positieve manier kan beïnvloeden. Ouderen kennen nog woorden als klanttrouw, gunning en loyaliteit. Jongeren echter groeien op met een scala aan mogelijkheden, nieuwe partijen, merken en internetverleidingen. De ondernemer moet dus meer dan zijn best doen om tegemoet te komen aan deze verschillende individuele consumentenvoorkeuren. Springt u al succesvol in op dit veranderend koopgedrag? Kent u de intuïtieve koper al? Hij beslist bijna zonder nadenken. Is dit een grote groep? Ja, het is de klant die uw bedrijf of merk op het netvlies heeft. Denkt hij aan zijn behoefte dan denkt hij aan u. Heeft u deze positie al? Zijn dit kritiekloze klanten? Nee, zeker niet. De klant van tegenwoordig is namelijk veeleisend, hij weet alles beter. Het is goed om daar rekening mee te houden. Koester uw klant, zeker in crisistijd. Een versterkende factor omtrent het gevaar klanten kwijt te raken is de social media en het internet. Het in no-time delen van negatieve informatie moet u niet onderschatten.