Overig

Toerisme en landbouw Voorne-Putten zoeken perspectief

857

Provincie Zuid-Holland

“Ondernemers in toerisme en landbouw op Voorne-Putten zijn hard aan het werk voor een beter perspectief”, aldus commissaris van de Koning Jaap Smit tijdens zijn bezoek aan het eiland op woensdag 6 mei. De sectoren zijn zwaar getroffen door de coronacrisis en zouden geholpen zijn met verdere versoepeling van de maatregelen.

Smit sprak op camping Weergors met ondernemers van recreatieparken, kampeerterreinen en jachthavens. Zij pleitten voor meer ruimte voor recreatief nachtverblijf. Ze constateren dat de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond strengere regels hanteert dan andere veiligheidsregio’s in Zuid-Holland en Zeeland. Volgens hen is het logisch als er een eenduidig beleid voor recreatieve overnachtingen komt voor alle eilanden in de zuid-westelijke Delta. Dat is duidelijk voor gasten, die zien de delta als één gebied. Daarnaast pleitten de ondernemers samen met de koepelorganisaties HISWA-RECRON, Gastvrij Nederland en VNO-NCW/MKB-Nederland bij de landelijke politiek en de rijksoverheid voor een stevige set aan financiële steunmaatregelen en andere hulp voor bedrijven in de recreatie- en watersportsector die getroffen worden door de coronacrisis.
Smit sprak op camping Weergors met ondernemers van recreatieparken, kampeerterreinen en jachthavens. Zij pleitten voor meer ruimte voor recreatief nachtverblijf. Ze constateren dat de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond strengere regels hanteert dan andere veiligheidsregio’s in Zuid-Holland en Zeeland. Volgens hen is het logisch als er een eenduidig beleid voor recreatieve overnachtingen komt voor alle eilanden in de zuid-westelijke Delta. Dat is duidelijk voor gasten, die zien de delta als één gebied. Daarnaast pleitten de ondernemers samen met de koepelorganisaties HISWA-RECRON, Gastvrij Nederland en VNO-NCW/MKB-Nederland bij de landelijke politiek en de rijksoverheid voor een stevige set aan financiële steunmaatregelen en andere hulp voor bedrijven in de recreatie- en watersportsector die getroffen worden door de coronacrisis.

“Wij zien in het bezoek van de commissaris van de Koning een bevestiging dat er ruime aandacht is voor de problematiek van de recreatieve en toeristische sector op de Zuid-Hollandse eilanden”, aldus André van Harmelen, eigenaar van Jachthaven Geijsman en voorzitter van TOP Voorne-Putten. “En daarom onze waardering voor de gesprekken vandaag van de commissaris met ondernemers over hun beleving van de Corona beperkingen in hun bedrijfsvoering. Het is goed om korte lijnen te hebben met de overheid, dat zien we ook in onze contacten met de burgemeesters van Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee.”

Fritesaardappelen

Na zijn bezoek aan de toeristische sector ging Smit naar aardappelteler Kees Trouw. De Nederlandse landbouw heeft te maken met een sterke omzetdaling door de coronacrisis. De vraag vanuit de horeca, de grootste binnenlandse afzetmarkt, is afgenomen, en de op export gestoelde sector stuit overal op gesloten grenzen. Als toerisme, recreatie en horeca op gang komen kan Trouw zijn fritesaardappelen weer beter kwijt.

3000 ton

De aardappelteler heeft nu 3000 ton fritesaardappelen met een waarde van €450.000 in zijn schuren liggen en heeft geen idee waar hij er mee heen moet. Het zijn aardappelen voor Farm Frites in Hellevoetsluis, waar de productie door de coronacrisis is stilgevallen. De aardappelen naar zetmeelbedrijven of veeboeren brengen is geen alternatief, want de behoefte daar is ook beperkt en de transportkosten wegen niet op tegen de opbrengsten. Het rijk komt de fritesaardappelsector enigszins tegemoet; de ondernemers krijgen voor de aardappelen 40 procent van de gemiddelde marktwaarde vergoed.

Vooralsnog liggen de aardappelen van Trouw in de schuur en lopen de kosten van kiemremming en ventileren door. Uiterlijk 1 september moeten de schuren leeg en schoon zijn. Desondanks is de aardappelteler al begonnen met het poten van nieuwe aardappelen. Het pootgoed had hij al betaald en geleverd gekregen.