Overig

Transport en logistiek gaat ook in 2013 zwaar jaar tegemoet

468

De sector Transport en Logistiek bevindt zich nog steeds in zwaar weer. Hoewel de volumes in 2013 naar verwachting licht aantrekken, staan marges onverminderd onder druk. Als transportbedrijven het willen overleven, is investeren in klantrelaties een voorwaarde. Dit constateert ABN AMRO in de Transportmonitor, waarin zij de marktontwikkelingen in de tweede helft van 2012 tegen het licht houdt.

Omzetgroei blijft achter door dalende tarieven
De Nederlandse economie drijft op de exportgroei als resultaat van de aantrekkende wereldhandel. Deze groei biedt in 2013 vooralsnog voldoende tegenwicht aan een verdere krimp van binnenlandse bestedingen. De omzetgroei in de transportsector staat ook volgend jaar echter op een laag pitje. Bovendien staan de winstmarges door hogere brandstofprijzen, dalende tarieven en overcapaciteit sterk onder druk.

Aantal faillissementen stijgt
Door de enorme verliezen in 2009 is de buffer van transportbedrijven grotendeels weggevallen en is hun financiële weerbaarheid laag. Voor 2012 verwacht ABN AMRO dat de faillissementsgraad, ondanks een licht hogere omzet, hoger zal uitkomen dan in 2011. De zwaarste klappen vallen in het wegvervoer en in de binnenvaart.

Splitsing in deelmarkten
Er is sprake van een tweedeling tussen de door export gedreven deelmarkten die relatief goed presteren en sectoren die afhankelijk zijn van binnenlandse bestedingen. Aan de ene kant zullen de goederenstromen die zijn gerelateerd aan bijvoorbeeld retail of bouw in volumes krimpen. Goederenstromen die meer export gedreven zijn, laten een groei zien. Deze groei is echter onvoldoende om de overcapaciteit in sommige sectoren weg te nemen. Zo vertonen volumes in de binnenvaart in 2013 weliswaar een lichte groei, maar blijven de tarieven door overcapaciteit op een laag niveau.

Investeren in klantrelaties
“De transportsector heeft door lage volumes, een heftige concurrentie en tegenvallende resultaten inmiddels te maken met een nieuwe werkelijkheid. Ondernemers moeten zichzelf afvragen welke toegevoegde waarde zij opdrachtgevers kunnen bieden. Is logistiek een kostenpost of creëert het juist waarde in de bevoorradingsketen?,” aldus Bart Banning, Sector Banker Transport van ABN AMRO. “Transportbedrijven die hun marktpositie willen versterken, moeten niet enkel op eigen kracht opereren, maar juist nu samen optrekken met klanten om ervoor te zorgen dat hun marges op niveau blijven.”