Overig

Vaart u de juiste btw-koers?

616

De btw-regelgeving voor schippers is niet eenvoudig. Zo ontstaat regelmatig de vraag of de btw nu verlegd moet worden of niet. Ook de toepassing van het nultarief levert vaak onduidelijkheid op. In deze column zal ik de btw-gevolgen van het internationale goederenvervoer op hoofdlijn uitwerken. Daarbij laat ik het goederenvervoer verricht voor niet-ondernemers buiten beschouwing.

Plaats van de prestatie

Voor de btw-heffing is de plaats van de prestatie van groot belang. Deze plaats kan afwijken van de landen waarin het vervoer fysiek plaatsvindt. Voor een goederenvervoersdienst verricht voor een ondernemer geldt dat de dienst voor de btw-heffing plaatsvindt in het land waar de afnemer is gevestigd. Indien u bijvoorbeeld goederen vervoert van Zweden naar Duitsland voor een afnemer in Frankrijk, geldt dat de plaats van dienst ‘Frankrijk’ is.

Prestatie verricht voor een ondernemer in het buitenland

Wanneer de plaats van dienst voor de btw-heffing gelegen is in een andere lidstaat van de Europese Unie, moet u de btw verleggen naar uw afnemer. Vervolgens moet u deze dienst aangeven in uw btw-aangifte en een opgaaf intracommunautaire prestaties indienen. Het is van belang dat u daarbij beschikt over een geldig btw-identificatienummer van uw afnemer. Op de factuur dient u dit btw-nummer te vermelden en moet u tevens aangeven dat de btw is verlegd (‘VAT reverse charge’).

Wanneer de afnemer niet in de Europese Unie is gevestigd, is geen sprake van (Europese) btw-heffing. U hoeft dan ook niets aan te geven in uw btw-aangifte. Voor de duidelijkheid adviseer ik u op de factuur te vermelden dat btw-heffing niet aan de orde is (‘VAT out of scope’).

Douanevervoer tegen het nultarief

Als de plaats van dienst ‘Nederland’ is, moet u in beginsel 21% Nederlandse btw in rekening brengen aan uw (Nederlandse) afnemer. Het nultarief is echter van toepassing wanneer het gaat om het vervoer van goederen onder een douaneregime (import en export). Bijvoorbeeld het importeren van goederen en het eventuele daaropvolgende vervoer onder een douaneregeling (T1- of T2-vervoer).

Maar wat nu als u douanevervoer verricht voor een afnemer in Spanje? De plaats van de prestatie voor de btw-heffing is dan ‘Spanje’, want daar is immers uw afnemer gevestigd. Desondanks moet u de btw niet verleggen naar uw afnemer omdat in Spanje het nultarief van toepassing is. U hoeft deze dienst niet mee te nemen in de btw-aangifte of in de opgaaf intracommunautaire prestaties.

Slot

De btw-heffing in het internationale goederenvervoer luistert nauw. Veel hangt af van de plaats waar uw afnemer is gevestigd. Daarnaast is van belang of u goederen importeert of exporteert. Om te voorkomen dat u met de Belastingdienst in lastig vaarwater terechtkomt, adviseer ik u te controleren of u de wet- en regelgeving goed toepast.