Overig

Veel animo vanuit bedrijfsleven voor webinars werkzaamheden rond Drechtsteden

1001
Logo Samen Bereikbaar

Communicatietoolbox beschikbaar voor bedrijven en organisaties

Meer dan honderd bedrijven uit de regio’s Drechtsteden en Molenlanden namen deel aan een van de drie georganiseerde webinars voor bedrijven. Centraal stond het informeren van deze bedrijven over de werkzaamheden de komende periode aan de N3, de verbreding A15 Papendrecht – Sliedrecht en de vernieuwde aansluiting A15/N3/N214. Daarnaast was er een presentatie over mogelijke reisalternatieven voor medewerkers. Bedrijven en organisaties kunnen zich aanmelden voor een compacte communicatietoolbox met daarin informatie over de afsluitingen en omleidingen. De webinars waren een initiatief van Rijkswaterstaat en het werkgeversplatform Samen Bereikbaar en werden ondersteund door Drechtsteden.

Werkzaamheden komende periode

Rijkswaterstaat werkt sinds de zomer van 2020 aan het groot onderhoud N3. Voor een betere bereikbaarheid van de regio werkt Rijkswaterstaat ook aan de verbreding van de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht en de vernieuwde aansluiting A15/N3/N214. De voorbereidingen hiervoor zijn al in volle gang. Deze zomer wordt er aan alle drie de projecten rond de Drechtsteden gelijktijdig gewerkt. Dit kan de nodige hinder veroorzaken in de regio, zoals diverse wegafsluitingen.

Om de hinder te beperken, wordt een groot deel van het werk tijdens de vakantieperiode uitgevoerd en worden volledige wegafsluitingen vooral in (lange) weekenden gepland. Een overzicht van deze projecten en een planning van de werkzaamheden is hier terug te vinden.

De presentatie die Rijkswaterstaat gaf tijdens de webinars vind je hier.

Communicatietoolbox werkzaamheden zomer 2021

Bedrijven en organisaties die op de hoogte willen blijven van de actuele werkzaamheden en omleidingen kunnen zich hier aanmelden (klik hier om u aan te melden) voor de communicatietoolbox. Deze toolbox wordt regelmatig geactualiseerd met de dan geldende werkzaamheden, afsluitingen en omleidingsroutes. Van deze updates krijgen alle organisaties die zijn aangemeld een melding. In de communicatietoolbox zitten naast actuele informatie over de werkzaamheden en omleidingen ook concept berichten die geplaatst kunnen worden op het internet en/of intranet. De communicatietoolbox is hier te vinden.

Werkgeversplatform Samen Bereikbaar

Bedrijven en organisaties die zich aansluiten bij Samen Bereikbaar zetten zich in voor 10% van de medewerkers uit de spits. Het platform is actief in de regio’s BAR-gemeenten, Drechtsteden en Gorinchem. Meer dan zeventig bedrijven zijn al aangesloten. Voorafgaande en tijdens de werkzaamheden de komende periode kan Samen Bereikbaar helpen met het informeren over en stimuleren van alternatieven voor de auto in de spits. Zo is er bijvoorbeeld een e-bike pool beschikbaar die kosteloos drie maanden bij een bedrijf kan worden gezet zodat verschillende medewerkers een elektrische fiets kunnen proberen. Meer informatie over Samen Bereikbaar vind je hier.