Overig

Verandering vraagt om eenvoud

809

Kortgeleden verscheen er een boekje onder de titel ‘Zet het op een bierviltje’. De essentie is dat veel ondernemers verandering onnodig ingewikkeld maken. Al dat interessante gedoe leidt meestal tot meer gepraat dan resultaat. Hoe kan het beter? Door eenvoud. Want wat niet eenvoudig is, wordt niet begrepen door de meeste mensen. En wat niet begrepen wordt, wordt niet gedaan. Zo eenvoudig is het. Hoe bereik je de weg naar eenvoud? Ga terug naar het waarom. Help uw mensen om met elkaar tot oplossingen te komen. Zorg dat het een gezamenlijk doel wordt. Dat is de basis voor verbinding en besluitvorming. Gaat het dan vanzelf? Nee, geenszins. U moet uw mensen blijven helpen. Verandering geeft altijd onrust en onzekerheid. Neem die zorgen serieus. Sommige mensen vinden praten lastig, nodig hen uit om hun zorgen op te schrijven. Maak vervolgens van de gemeenschappelijke zorgen een ‘zorgen top tien’. Selecteer de drie grootste zorgen en maak iemand van de leiding eigenaar. Is de eigenaar niet te vinden dan is het project of de verandering wellicht een luchtkasteel.

Eigenaarschap is heel belangrijk. Met het aanwijzen van de verkeerde mensen maken we het alleen maar ingewikkeld. Zet geen mensen in die niet nodig zijn om de verandering tot een succes te maken. De grootste fout is om mensen die geen bijdrage leveren toch invloed te geven. Echter, eigenaarschap is niet maakbaar. Het is wel positief te beïnvloeden. Hoe? Door mensen te laten ervaren dat hun bijdrage een bijdrage is aan een gezamenlijk hoger doel. Zorg er vervolgens voor dat anderen zich aan dat doel verbinden. Blijf communiceren over dat doel. Wat is de bedoeling van onze verandering? Iedereen moet at begrijpen. Kies voor hooguit drie elementen, het resultaat, het beoogde effect en het waarom. Verbind er een symbool een beeld aan. Het symbool is de visuele weergave van datgeen dat voor alle betrokkenen het belangrijkst is om over de verandering of het project te onthouden. Het waarom blijft heel belangrijk. Meestal beginnen we meteen over oplossingen maar hierdoor blijft het vaag en mis je het draagvlak voor de verandering.

Samen hetzelfde doel hebben werkt verbindend. Respecteer ieders mening en inbreng, maar laat niet het gras voor de voeten wegmaaien. Nog even over de ‘zorgen top drie’. Zorgen delen geeft verbinding en realiteitszin. Zorg er om die reden voor dat er een heldere structuur ontstaat waar-door zorgen delen een positieve en constructieve ervaring is. Spreek zorgen (die zijn er nu eenmaal bij veranderingen) niet tegen, accepteer iedere denkbare zorg. Dat iemand een bepaalde zorg heeft, is deel van de realiteit. Een andere methode om het allemaal eenvoudig te houden is het stellen van prioriteiten. Hoe maken we het vaak ingewikkeld? Door niet eerlijk te zijn, te trachten de kool en de geit te sparen. Het anders voor te stellen dan het is. Als de aap uit de mouw komt (de echte waarheid), voelen mensen zich bedrogen. Eerlijkheid en elkaar de spiegel voorhouden zal leiden tot een blijvend gemeenschappelijk doel. Leg daar de focus op. Immers, zonder prioriteit en focus wordt de besturing ingewikkeld. Leiderschap tonen betekent namelijk ook prioriteit stellen.

Meer weten? Koop het boekje “Zet het op een bierviltje” ISBN 9789089654779.