Overig

Vertrouwen consument verandert nauwelijks in januari

713

De stemming onder consumenten is in januari 2021 nauwelijks veranderd in vergelijking met een maand eerder, meldt het CBS. Het consumentenvertrouwen kwam uit op -19, tegen -20 in december 2020.

Met -19 lag het consumentenvertrouwen in januari ver onder het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (-7). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (36). Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013 (-41).

Stemming consumenten over economisch klimaat nagenoeg hetzelfde

Consumenten oordeelden in januari nagenoeg hetzelfde over de economie als in december. De deelindicator economisch klimaat ging van -40 naar -39. Over de economie in de komende twaalf maanden waren consumenten een fractie minder somber, terwijl ze over de economische situatie in de afgelopen twaalf maanden een fractie negatiever waren.

Koopbereidheid onveranderd

De koopbereidheid kwam in januari net als in december uit op -6. Consumenten waren iets optimistischer over de financiële situatie in de komende twaalf maanden en iets minder negatief over de financiële positie in de afgelopen twaalf maanden. De tijd voor het doen van grote aankopen vonden consumenten ongunstiger dan in december.