Overig

Voorstander van meer kruisbestuiving tussen bedrijven

1010

We hebben te maken met een sterk veranderende arbeidsmarkt, waarbij reorganisaties, versoepeling van ontslagrecht, steeds meer tijdelijke dienstverbanden en de verhoging van de AOW-leeftijd enkele actuele thema’s zijn. Volgens Zippora Porcelijn, directeur ZPITS, is samenwerking  in de huidige tijdsgeest daarom nog belangrijker. Net als het blijven aanbieden van specifieke trainingen en MBO-gekwalificeerde opleidingen met een landelijk erkend diploma. “Wij willen dat werknemers, en daardoor ook bedrijven, zich ontwikkelen met het oog op de korte én lange termijn.”

ZPITS heeft bedrijven veel te bieden. Het zorgt voor lesprogramma’s op maat en gaat in op speerpunten en situaties die in uw bedrijf spelen. Dat vergroot de praktische waarde van de opleiding voor elk bedrijf. Medewerkers kunnen vrijwel elke maand starten met een opleiding of training bij ZPITS. De persoonlijke aanpak leidt tot hoge slagingspercentages. Medewerkers krijgen les in kleine groepen. Door persoonlijke aandacht, begeleiding, coaching en voortgangsgesprekken houdt ZPITS continu een vinger aan de pols. Een bedrijf ontvangt elke twee tot drie weken een rapportage per cursist. “Wat opvalt binnen het MKB, is dat er meer kruisbestuiving tussen bedrijven plaatsvindt. En dat is met de huidige economische situatie ook hard nodig. Daarnaast blijft het investeren in eigen personeel van grote waarde. Werknemers stappen tegenwoordig niet zo snel meer voor een paar euro extra over naar een ander bedrijf, maar kiezen steeds vaker voor zekerheid. Die loyaliteit betekent dat bedrijven nog meer op hun werknemers kunnen bouwen en hierin investeren dus loont.” Helaas zijn steeds meer bedrijven genoodzaakt personeel te ontslaan, maar dat biedt ook weer nieuwe kansen. “Organisaties als TNT en KPN zetten veel mensen op straat. Voor die groep is een omscholingstraject een mooie kans om de toekomst positief tegemoet te treden binnen een nieuw werkveld. Dat is spannend en onzeker, maar des te groter is de voldoening als het lukt.”

ZPITS staat bekend om haar maatwerktrajecten en verzorgt de meest uiteenlopende bedrijfstrainingen. Porcelijn voorziet dat er binnen afzienbare tijd steeds meer aandacht is voor competentie ontwikkeling binnen bedrijven. “De vertaalslag tussen competenties van medewerkers en de realisatie van ondernemingsdoelstellingen zal steeds meer worden gemaakt. Daar spelen we onder meer op in door het opstellen van competentiepaspoorten voor cursisten. Ook de onderkant van het bedrijfsleven is hierbij gebaat. De bezuinigingen gaan de SW-bedrijven hard treffen. Voor medewerkers die buiten de boot vallen, is het van belang te weten wat hun vaardigheden zijn als zij op zoek moeten naar een nieuwe baan. Maar dat geldt voor iedereen, op elk niveau.” Porcelijn heeft genoeg praktijkervaring opgedaan om feilloos te weten hoe het wel en niet moet. “Ik heb er dan ook vertrouwen in dat ZPITS voor bedrijven nog veel nuttige opleidingen kan verzorgen. Binnen veel organisaties is het goed om iemand van buitenaf met een frisse blik naar de structuur te laten kijken. Dat voorkomt tunnelvisie en bevordert de capaciteiten van het personeel. Veel valt of staat met de juiste communicatie. Toon ook eens een blijk van waardering ten opzichte van werknemers. Wanneer zij zich gewaardeerd voelen, heeft een bedrijf daar alleen maar profijt van.”