Financieel

Waarom de corona-hulp voor de directeur-grootaandeelhouder eigenlijk nepnieuws is

918

Column Verstegen accountants en adviseurs

De overheid probeert ondernemingen op allerlei manieren bij te staan om zo de coronacrisis door te komen.

Inmiddels is er ook een maatregel getroffen om de eigenaren van veel B.V.’s (de directeuren-aandeelhouders ofwel dga’s) te ondersteunen. Deze
maatregel is bewerkelijk en het is de vraag of de dga met deze maatregel wel echt geholpen is. Ook hier slaat de controledrang van de overheid weer door. En dat terwijl de oplossing al in de wet staat.

De regeling die de overheid heeft bedacht, werkt kort gezegd als volgt. De dga kijkt naar zijn omzet over de eerste vier maanden van 2020 en vervolgens naar de omzet over de eerste vier maanden van 2019. Als de omzet in 2020 lager is, dan mag hij met het percentage dat het lager is zijn salaris over 2020 verlagen.

Dit lijkt op het eerste gezicht best aantrekkelijk, zeker als u weet dat er in 2020 vooraf geen goedkeuring van de Belastingdienst nodig is voor deze
verlaging. Helaas heeft de overheid een aantal voorwaarden bedacht die de regeling onaantrekkelijk maken.

Zo moet de holding aan het einde van 2020 het ‘gebruikelijk loon’ over dat jaar formeel vaststellen. Als dan blijkt dat er te weinig loon is betaald aan de dga dan moet dit loon alsnog door de vennootschap worden aangegeven in de aangifte loonheffingen.

En verder is er dan nog een voorwaarde die ik wel kan volgen. De dga ziet zijn holding nogal eens als een soort pinautomaat waar je naar believen geld kunt opnemen zonder je druk te maken over het moeten betalen van belasting over die opnames.Een logische voorwaarde is dat de rekening-courant van de dga tijdens de loonsverlaging niet mag toenemen.

De staatssecretaris is alleen even vergeten dat de crisis pas medio maart 2020 echt impact had en dat veel ondernemers pas vanaf april dachten aan
een verlaging van de managementvergoeding. En daarboven op: de crisis is nog niet voorbij. De gekozen periodes zijn derhalve niet representatief.

Deze regeling biedt de dga dus weinig voordeel. Eenvoudiger is het om na te gaan of de dga nu nog wel net zoveel werkt als voor de coronacrisis. Als je bijvoorbeeld buschauffeur bent en nu geen schoolreisjes meer kunt verzorgen, dan is het verlagen van je parttimepercentage wellicht een makkelijkere oplossing. Je grijpt dan aan bij je inzet om je salaris te verlagen. En ook voor de dga geldt “geen arbeid, geen loon” zodat hij binnen de huidige wettelijke kaders zijn salaris kan verlagen.