Overig

Wat vinden de ondernemers van de Havenvisie 2030?

950

Karin Husmann is directeur van Plant One in het Botlekgebied, met een riante bedrijfshal van 10.000 vierkante meter die ruimte biedt aan iedereen die ontwikkelingen op het terrein van duurzame innovatieve procestechnologie wil testen. Daarvoor was ze directeur van de Space Expo in Noordwijk. Ze vindt de Rotterdamse haven dynamisch en ervaart de openheid en bereidheid tot samenwerking als positief. Ook het twee jaar jonge Plant One heeft met de Havenvisie 2030 te maken.

“Ik ben niet persoonlijk geconsulteerd, maar ik heb wel het idee dat er in ieder geval genoeg interactiemomenten zijn geweest waarbij ik mijn mening kon geven. Ik ben blij dat er aandacht is voor de integratie tussen bedrijven. We maken bijvoorbeeld steeds meer gebruik van elkaars restproducten en restwarmte. Beter voor het milieu en voor de energierekening. Op zich kan ik me in de Havenvisie 2030 vinden, maar eerst zien en dan geloven. Er wordt veel gepraat in Rotterdam. Zo wordt er gezegd dat er gericht moet worden geïnvesteerd. Door wie dan? Waar willen we goed in zijn? Innovatie, logistiek, biomassa? Er staat in de Havenvisie 2030 dat er veel meer energie geproduceerd wordt door alternatieve bronnen. Hoeveel meer dan? De Havenvisie had wat mij betreft wat concreter geformuleerd mogen zijn wat betreft de doelstellingen.”

Over de bereikbaarheid van de haven is Husmann tevreden zolang we over ‘buiten de spits’ praten.

Wim van Sluis, voorzitter van Deltalinqs, (Ondernemersorganisatie voor haven en industrie), geeft aan dat er inderdaad veel overleg is geweest tussen Deltalinqs en de gemeente. “Er is ons om input gevraagd en die hebben we gegeven. Het is een visie tot en met 2030. Dat is zo nu en dan ver in het zicht. Het is heel verstandig om op wat langere termijn te denken, maar het draait grotendeels om de uitvoeringsagenda. Dáár moet het in gebeuren en er is ook de intentie om dat te doen. De invulling kan wat beter, maar die moet nog uitgewerkt worden.”

Van Sluis begrijpt dat wethouder Baljeu trots is en hij is beslist niet ontevreden over het eindresultaat. Toch heeft hij een puntje van kritiek. “Het is erg vanuit Rotterdam geschreven. Wat betekent deze visie nu voor de omliggende gemeenten zoals Vlaardingen, Barendrecht en Spijkenisse Daar wordt niet echt naar gekeken. Er is overleg met de randgemeenten geweest, maar doen zij daar iets mee met hun eigen beleid? Hun oriëntatie op de haven kan beter. Grote bedrijven doen forse investeringen in de haven. Daar liggen ook mogelijkheden voor het economisch beleid van de gemeenten rond Rotterdam. Ik zou zeggen: Grijp uw kans!”

(Vergeet bij dit advies niet dat Wim van Sluis wethouder van Economische Zaken in Rotterdam is geweest).

Van Sluis geeft aan dat Deltalinqs de aandacht voor duurzaamheid in de Havenvisie 2030 onderschrijft. “Maar het bedrijfsleven? Dát kijkt er nog met argusogen naar. Het moet allemaal dus wel echt gedaan worden!”