Overig

We blijven investeren in contacten met ondernemers

897

“Een positief ondernemers- en vestigingsklimaat en samenwerking tussen ondernemers en gemeenten zijn belangrijk voor de vitaliteit en ontwikkeling van onze stad,“ stelt wethouder Economische Zaken Jasper Mos van de gemeente Dordrecht. “We doen er dan ook alles aan om dat te behouden en waar mogelijk te versterken. Bijvoorbeeld door te blijven investeren in contacten met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, zoals tijdens het Vastgoedoverleg Dordrecht. Verder spraken we afgelopen najaar met de uitreiking van de MVO-award onze waardering uit voor ondernemers die zich onderscheiden op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en fairtrade.“

“Dordrecht hecht aan fairtrade en maatschappelijk verantwoord ondernemen,” aldus wethouder Jasper Mos. “Met het voltallige college bezochten we onlangs de bedrijven ICS International en WTH om ons te laten informeren over hun activiteiten op het gebied van MVO en duurzaamheid. Om het bedrijfsleven te stimuleren, stelde Fairtrade Gemeente Dordrecht samen met de Rabobank Drechtsteden, Drukkerij Dekkers, Visual Music en Dordt Duurzaam de MVO-award in.”

Oog voor de toekomst
De jury nomineerde drie bedrijven: ICS International, AA Lease en Port-o-Let Services. Belangrijkste criteria voor nominatie zijn de mate waarin bedrijven economische, ecologische en sociale ontwikkelingen combineren en oog hebben voor toekomstige generaties. Na stemming door het publiek op www.dordtduurzaam.nl kwam ICS International als winnaar uit de bus. Het bedrijf nam de prijs in ontvangst in Duurzaamheidscentrum Weizigt tijdens de Fairtradeweek in het najaar van 2011.

Oesterzwammen
De jury oordeelde dat de winnaar zich niet alleen houdt aan levering van duurzame koffie, thee en chocolade. Het bedrijf steekt ook zijn nek uit voor verduurzaming van de eigen omgeving, gebruik van restwarmte en hergebruik van restproducten, zoals koffieresidu als voedingsbodem voor de teelt van oesterzwammen. Mos: “Ik hoop dat de waardering en publiciteit voor deze bedrijven andere ondernemingen stimuleert extra aandacht te besteden aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.”

Bedrijven kunnen zich vanaf april weer aanmelden voor de MVO-award 2012.

Meer informatie is te vinden op
www.fairtradegemeentedordrecht.nl.

Samenwerking met de vastgoedmarkt
Een andere ontwikkeling is het Convenant Transformatie Leegstaande Kantoren. Mos: “Makelaars, ontwikkelaars, vastgoedeigenaren, beleggers en de gemeente hebben één gemeenschappelijke deler: vestigingslocatie Dordrecht. Daarom voeren we structureel overleg met vastgoedpartners over de ontwikkelingen op de vastgoedmarkt. Deze bijeenkomsten vinden plaats op locatie bij een bedrijf. Gemiddeld zijn dertig tot veertig vastgoedspecialisten aanwezig om mee te praten. Samenwerking en partnerschap staan daarbij centraal. We geven de marktpartijen de ruimte om onderwerpen aan te dragen voor dit overleg.”

Makelaar Ooms Drechtsteden en bouwbedrijf Van Wijnen West namen na de laatste vastgoedbijeenkomst in 2011 samen met de gemeente het initiatief tot een convenant, dat in maart 2011 mede werd ondertekend door onder andere Architectenbureau EGM en ontwikkelaar en eigenaar Fortress. Mos: “Doel van dit initiatief is de leegstand van kantoorgebouwen in de stad terug te brengen en leegstand in de toekomst te voorkomen. Dat doen we door vraag en aanbod bij elkaar te brengen.”

Centraal aanspreekpunt “De accountmanagers en acquisiteurs van de gemeente begeleiden bestaande en nieuwe bedrijven bij vestigingsvraagstukken. Zij zijn het centrale aanspreekpunt en zorgen ervoor dat ondernemersvragen door de juiste afdeling of specialist worden behandeld. Meestal gaat het dan over de complexere vraagstukken. Bedrijven worden aan de hand meegenomen. Ons doel is om het ondernemers op die manier zo makkelijk mogelijk te maken. Tegelijkertijd investeren we in onderlinge relaties en stimuleren we werkgelegenheid in de gemeente.”

Dordrecht
wethouder Harry Wagemakers bezoekt ICS koffiebranderij
15-9-2011
Foto : Rinie Boon