Overig

‘We komen er alleen als we het samen doen’

1383

Jiffy voorziet de professionele tuinbouw over de hele wereld van teeltproducten, zoals hoogwaardige substraten voor de groente- en sierteelt. Het hoofdkantoor en een van de fabrieken staan in Zwijndrecht. Henri van Beerendonk is algemeen directeur van Jiffy in Nederland: “Thuiswerken was bij ons voorheen meer uitzondering dan regel. Nu hebben we besloten dat we niet meer terug gaan naar het ‘oude’ normaal. We gaan op zoek naar een nieuw hybride normaal. Als alle bedrijven meedoen en nadenken over thuiswerken, worden nieuwe wegverbredingen overbodig.”

Thuiswerken bij Jiffy

Het bedrijf is opgericht in de jaren vijftig en heeft inmiddels wereldwijd 770 medewerkers. In Zwijndrecht werken er 120. “Voordat het advies van het RIVM kwam, hebben wij alle medewerkers die thuis konden werken al naar huis gestuurd. Mensen konden bijvoorbeeld beeldschermen komen ophalen, zodat ze thuis wel de goede faciliteiten hebben. En eigenlijk ging dat thuiswerken direct heel goed. Moet ik er wel bij zeggen dat we al een half jaar met Microsoft Teams werken, dus we waren al een klein beetje op weg.”

Op de vraag of thuiswerken voorheen werd gedaan, antwoordt Henri: “Nee, eigenlijk niet. Uit het thuiswerkonderzoek kwam ook naar voren dat 44 procent van onze medewerkers nog nooit had thuisgewerkt. We hadden geen thuiswerkbeleid en de regel was eigenlijk dat mensen ‘gewoon’ naar kantoor kwamen. Daarbij waren er bij sommige mensen wat mixed feelings over het thuiswerken: zijn mensen dan wel aan het werk en gaan ze niet allerlei andere dingen doen?”

Nu werkt nog slechts 16 procent altijd op locatie. “Dat heeft ook te maken met de functie en bijvoorbeeld mensen die in de fabriek werken,” geeft Henri aan. Het overgrote deel van de mensen werkt nu helemaal of gedeeltelijk thuis. “Ik werk zelf gedeeltelijk thuis en gedeeltelijk op kantoor zodat ik ook zichtbaar blijf voor de mensen die wel op locatie moeten werken. Dat wordt door de collega’s erg gewaardeerd.”

Thuiswerk-enquête Samen Bereikbaar

Jiffy was een van de eerste bedrijven die besloot mee te doen met het thuiswerkonderzoek van Samen Bereikbaar. Henri: “Wij bedachten gaandeweg dat we eigenlijk niet meer terug willen naar het ‘oude’ normaal waarbij iedereen altijd naar kantoor komt. Maar hoe dan wel en waar hebben medewerkers behoefte aan? Met de thuiswerk-enquête konden we dat inzichtelijk maken. Samen met projectleider Anna Schouten bepaalden we de vragen en achteraf kregen we een goede terugkoppeling wat er uit de enquête was gekomen. Ik vind Samen Bereikbaar een erg prettige club om mee samen te werken. Ook rond het onderhoud van de N3 was het webinar goed verzorgd en kun je als bedrijf een hele toolbox downloaden met allerlei teksten en communicatiemiddelen.”

Het merendeel van de medewerkers bij Jiffy is positief over het thuiswerken. Ze geven aan het fijn te vinden om geen reistijd te hebben en niet meer in de file te hoeven staan. Grote winst van het thuiswerken vindt Henri dat het de zogenoemde ‘quality of life’ voor zijn medewerkers verbetert. “Mensen ervaren minder stress en een betere balans tussen werk en privé.”

Nieuw hybride normaal in de toekomst

In de enquête heeft 75 procent van de medewerkers de wens geuit om ook in de toekomst een of meerdere dagen per week thuis te werken. “Dat maakt dat er duidelijk behoefte is aan een ‘nieuw normaal’ en een duidelijk beleid. Dat gaan we de komende tijd handen en voeten geven, en dat doen we niet alleen voor Zwijndrecht maar direct wereldwijd voor het hele bedrijf. We zullen er niet op uitkomen dat we fulltime thuis blijven werken, maar ik verwacht dat we toe gaan naar een hybride model met een mix tussen thuiswerken en op kantoor.”

Oproep aan andere bedrijven

Henri van Beerendonk sluit af met een oproep aan andere bedrijven: “Als alle bedrijven meedoen met thuiswerkbeleid/slim nadenken over mobiliteit zodat we zorgen voor minder verkeer en het verkeer meer spreiden, hoeven er geen nieuwe wegen meer aangelegd te worden. Maar we komen er alleen als we het samen doen.”

Groot Onderhoud N3

Rijkswaterstaat werkt tot het eind van 2021 aan het groot onderhoud van de N3. Vanuit dit project wordt samen gewerkt met het bedrijvenplatform Samen Bereikbaar. Wilt u meer weten over het platform, de thuiswerk-enquête, de Toolbox N3 of andere mogelijkheden? Kijk dan op www.samenbereikbaar.nl.