Overig

Werkgelegenheid in de Drechtsteden; Kansen voor technisch geschoold personeel

508

Bij één van onze leden ontstond recent een vacature op de personeelsafdeling. Na de gebruikelijke wervingskanalen te activeren was de respons overweldigend. Meer dan 130 potentiële kandidaten meldden zich aan! Niet alleen een hele opgave om hieruit de juiste kandidaat te selecteren, maar ook geeft dit aanleiding tot de conclusie dat het aanbod de vraag verreweg overstijgt. Indien dit geval op zichzelf zou worden beschouwd lijkt het met de werkgelegenheid in de regio dus slecht te staan.

Bijzonder is het dat het bovenstaande in schril contrast staat met de vacatures voor technisch personeel bij dit zelfde WD lid. Hier is het, helaas, zeker geen uitzondering dat een vacature maar in amper vier aanmeldingen resulteert en dat zo’n vacature wel zes tot negen maanden onvervuld kan blijven. Hier overtreft duidelijk de vraag het aanbod.

Het ziet er dus naar uit dat als er over werkgelegenheid gesproken wordt dit vooral genuanceerd moet worden en er sprake is van een zekere onbalans. Zoals de zaken er nu voor staan zal een keuze voor de techniek in een aanzienlijke kans op een baan resulteren. Zeker gezien de hoge concentratie van (maritiem) technische bedrijven in onze regio.

Voor veel van onze leden is dit tekort aan technisch geschoold personeel al een actueel probleem en in veel gevallen wordt al actief internationaal (Zuid-, Midden- en Oost-Europa) geworven. Dit terwijl er zoveel potentieel in de regio is. Potentieel waarbij vooraleerst niet geïnvesteerd hoeft te worden in taal, cultuur, huisvesting en waarbij de continuïteit een gegeven is.

De uitdaging is het om het potentieel in onze regio te enthousiasmeren en mobiliseren bij de keuze voor techniek. Dat die keuze voor techniek in eerste instantie bij de opleiding meer inzet vraagt dan bij andere disciplines wordt meer dan vergoed door niet alleen die betere positionering op de arbeidsmarkt, maar ook door een zeer goede financiële beloning. De aanvangssalarissen van technici behoren immers tot hoogste in vergelijking met die van andere, niet technische, branches.

Inmiddels zijn er regionaal meerdere goede initiatieven gestart die zeker tot een verhoging van het aanbod van technisch geschoolde medewerkers zullen gaan leiden. Echter het is van groot belang dat dit soort initiatieven breed gedragen worden. Ook u als (maritiem) technisch bedrijf in de regio, of als WD lid, kunt uw bijdrage hieraan leveren. Gezamenlijk kunnen we ervoor zorgen dat we de technische kennis en infrastructuur in de regio niet alleen vergroten, maar ook voor de toekomst zeker kunnen stellen.

Teun Muller
Voorzitter Werkgevers Drechtsteden