Overig

Werkgevers Drechtsteden en lokale overheid presenteren initiatief Waterstof-vulstations bij Ministerie

299

Nederland staat volgens de akkoorden van Parijs voor de opgave om in 2050 de CO2 uitstoot met 80 tot 95% te verminderen. Uiteindelijk moeten we naar een klimaatneutraal energie- en grondstoffensysteem. Alle mogelijke opties zullen uit de kast moeten worden gehaald om de gestelde doelen in alle sectoren te bereiken. Daarbij biedt waterstof belangrijke oplossingen.

Werkgevers in de Drechtsteden hebben het voortouw genomen om binnen een tijdsbestek van drie jaar, vijf a zes waterstof-vulstations te realiseren in de Dordtse regio. Dit initiatief is ontstaan aan een van de innovatietafels van Werkgevers Drechtsteden. Leden van de WD zijn samen aan de slag gegaan en hebben ook andere partijen, zoals onder meer lokale overheden, weten te enthousiasmeren om aan te haken. Het motto bij Werkgevers Drechtsteden was, de richting die we op moeten is onontkoombaar maar biedt ook kansen. Aan de andere kant heb je het al snel over een investering van 1,3 tot 1,5 miljoen euro voor een enkelvoudig waterstof-vulstation voor personenauto’s. Dat hoest je niet zomaar even op. Volgens een van de initiatiefnemers van de WD is het project dan ook groter dan jezelf, dat kun je niet in je eentje doen. WD-voorzitter Jacob Klink vertelde desgevraagd dat ze met dit initiatief willen doorpakken. We hebben dan ook tegen elkaar gezegd dat als een bedrijf, organisatie of gemeente niet meteen wilde aanhaken we dan door gingen naar de volgende.

Start realisatie eerste Waterstof-vulstation eind dit jaar in Dordrecht

Het heeft ertoe geleid dat er een convenant is afgesloten met diverse partijen in de regio en eind van dit jaar, of begin volgend jaar, de aanvang zal plaatsvinden voor de realisatie van het eerste waterstof-vulstation in de regio. Het is de bedoeling dat deze, ter hoogte van de Peugeot garage en Van der Wees, komt bij Van Twist aan de Laan der Verenigde Naties in Dordrecht. De doelstelling is dat deze in de loop van volgend jaar operationeel is. 

Presentatie initiatief bij Ministerie Infrastructuur en Milieu

Maandag 27 mei presenteerde een afvaardiging van Werkgevers Drechtsteden, de Economic Development Board Drechtsteden en wethouders Jacqueline van Dongen (Zwijndrecht) en André Flach (Hendrik-Ido-Ambacht) het plan op het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Hier werd het plan positief en enthousiast ontvangen. De vertegenwoordiger namens het Ministerie complimenteerde de initiatiefnemers en zegde toe om langs te komen in de Drechtsteden en om met elkaar in contact te blijven.

Ook andere vervoersmodaliteiten

Dit initiatief moet wat de WD betreft niet beperkt blijven tot tankstations voor personen auto’s, maar ook andere vervoersmodaliteiten moeten hiervoor benut gaan worden.

Na afloop van de bijeenkomst op het Ministerie gingen de aanwezige leden, wethouders en afgevaardigde namens de Economic Development Board, samen met de vertegenwoordigers van het Ministerie bij een op waterstof rijdende auto van Amega op de foto.     

3 COMMENTS

 1. We’re having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park
  in Singapore. I’m having black coffee, he’s which has a cappuccino.
  He’s handsome. Brown hair slicked back, glasses for his face, hazel eyes and the most beautiful lips I’ve seen. He could be nice,
  with incredible arms and a chest that is different with this
  sweater. We’re standing in-front of one another preaching about us, what you want money for
  hard times, what we’re looking for on another person. He
  starts saying that she has been rejected many times.

  ‘Why Andrew? You’re so handsome. I’d never reject you ‘, I have faith that He smiles at me, biting his lip.

  ‘Oh, I can’t know. Everything happens for good reason right.

  But identify, can you reject me, do you Ana?’ He said.

  ‘No, how could I?’ , I replied

  “So, utilize mind if I kissed you right now?’ he was quoted saying as I purchase far better him and kiss him.

  ‘The very next time don’t ask, do exactly it.’ I reply.

  ‘I love how we think.’ , he said.

  For the time being, I start scrubbing my high heel in their leg, massaging it slowly. ‘What do you like girls? And, Andrew, don’t spare me the details.’ I ask.

  ‘I adore determined women. Someone discussion what they want. Somebody that won’t say yes because I said yes. Someone who’s not scared of attempting new stuff,’ he says. ‘I’m never afraid when trying something totally new, especially in relation to making new things in bed ‘, I intimate ‘And I adore females who are direct, who cut from the chase, like you only did. Being
  honest, that is a huge turn on.’

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here