Overig

ZHE-INCASSO: Niet of traag betalende debiteuren?

738

Vroeg of laat krijgt elke ondernemer hiermee te maken. De liquiditeit van een onderneming wordt aangetast doordat de rekeningen te lang open blijven staan. Als een deel van de rekeningen helemaal niet wordt betaald, kan dat grote liquiditeitsgevolgen hebben voor een onderneming. Daarom is het geen overbodige luxe om een full-service incassobureau als partner te kiezen. ZHE-INCASSO, gevestigd te Strijen, kan u die service leveren en biedt op maat gemaakte resultaatgerichte oplossingen.

Het dienstenpakket van ZHE-INCASSO is breed. “Of het nu gaat om debiteurenbeheer, minnelijk incassotraject, gerechtelijke procedures, beslagleggingen, handelsrapporten, huur- en arbeidszaken of juridische adviezen: wij kunnen de ondernemer bijstaan,” aldus eigenaar H.F.G. Heuker of Hoek. “Wij wenden onze jarenlange ervaring en deskundigheid aan door de debiteur in de buitengerechtelijke fase tot betaling te sommeren, waarbij het factuurbedrag wordt vermeerderd met de vertragingsrente en incassokosten, die eveneens zoveel mogelijk op de debiteur wordt verhaald. Zonodig adviseren wij of het verantwoord is om de debiteur in rechte te dagvaarden, om na veroordeling tot betaling door de kantonrechter de betaling zo nodig middels beslaglegging door de deurwaarder af te dwingen. Natuurlijk beslist de opdrachtgever hier uiteindelijk over.”

Heuker of Hoek omschrijft ZHE-INCASSO als een snel handelend, no-nonsense incassokantoor die een grote mate van betrokkenheid met zijn opdrachtgevers heeft. “Bovendien onderscheiden we ons van anderen door hetzelfde te opereren als een advocatenkantoor. Wij behandelen de zaak van A tot Z zelf, als het gaat om het opstellen van een dagvaarding, als raadsman de opdrachtgever in rechte bij te staan of het aansturen van de deurwaarder bij een beslaglegging. Indien noodzakelijk legt mijn zoon als t.k.-gerechtsdeurwaarder het vonnis middels beslaglegging ten uitvoer. Voor de beste dienstverlening zijn de communicatielijnen altijd kort.”