Overig

Zoveel mogelijk bedrijven bezoeken

738

Pex Langenberg (D66) is de nieuwe Rotterdamse wethouder Haven, Duurzaamheid, Mobiliteit en Organisatie. Hoewel hij tot voor kort in Leiden woonde, is zijn band met Rotterdam en de Rotterdamse haven aantoonbaar. De komende tijd wil hij zoveel mogelijk bedrijven bezoeken.

Of hij de juiste man op de juiste plek is? Rapportcijfers geven laat hij aan anderen over. Wel wil hij graag benadrukken dat zijn periode als wethouder in Leiden uit de jaren ’90 stamt en hij nog veel meer heeft gedaan.  Zo werkte hij vijf jaar in Washington, waar hij onder andere betrokken was bij de nasleep van de orkanen Katrina en Sandy. Hij heeft zijn best gedaan om Nederlandse bedrijven hierbij te betrekken. “Nederland heeft niet alleen kennis in huis over dijken. De expertise van de Rotterdamse haven kwam ook aan bod. Daar is zelfs een convenant over getekend in het bijzijn van burgemeester Aboutaleb.”

Werken voor een stad met zoveel economische bedrijvigheid spreekt Langenberg aan, plus dat Rotterdam de grootste havenstad van Europa is. Toch wijst hij er op dat het de taak van de gemeente is om de haven te faciliteren, niet om hem aan te sturen. Daar is het Havenbedrijf voor en natuurlijk de ondernemers zelf.

Voor het eerst sinds jaren werd er in 2013 in de Rotterdamse haven net zo veel overgeslagen als in 2012: 442 miljoen ton. Aan één kant prettig dat het niet om achteruitgang ging, maar stilstand is ook niet wenselijk. Volgens Langenberg moet ook rekening gehouden worden met de crisis.

“In eerste instantie zorgen bedrijven voor economische groei. De overheid is er om te faciliteren.”

Ondernemers hebben wethouder Langenberg aan hun zijde wat betreft een Amerikaanse wet, aangenomen na 11 september 2001, die inhoudt dat álle containers die richting de VS worden verscheept in de haven van herkomst 100% gescreend moeten worden. “Onuitvoerbaar, want dit kost veel te veel tijd en geld.” Tot op heden is deze Amerikaanse wet een papieren tijger.

Langenberg enthousiast over het opvangen van warmte door de AVR en de mogelijkheden die dit biedt. “De opgevangen warmte kan in het Westland gebruikt worden, of in de omliggende wijken. Als deze ontwikkeling zich voortzet, dan kan er ook gedacht worden aan warmte transporteren naar Den Haag of Leiden. Veel nieuwe Rotterdamse gebouwen maken gebruik van Warmte en Koude opslag onder de grond, zoals Cool 63 en De Rotterdam.”

Tot op zekere hoogte slaat wethouder Langenberg dezelfde weg in als zijn voorgangster Alexandra van Huffelen, maar hij maakt deel uit van een andere coalitie. “Het begrip ‘duurzaamheid’ willen we niet meer in abstracte termen definiëren, maar meer naar de Rotterdammers vertalen. Het betekent een lagere energierekening, een schonere lucht en een betere gezondheid. Een concrete verbetering van luchtkwaliteit is bijvoorbeeld het vrachtwagenverbod op de ’s Gravendijkwal, gehandhaafd door camera’s. Er wordt wel op gelet of de omgeving geen last krijgt van sluipverkeer.”