Overig

Zuid-Holland investeert 500.000 euro in toerisme

276

Provincie Zuid-Holland

“Toerisme heeft een belangrijke functie in Zuid-Holland. Voor onze economie, voor onze werkgelegenheid en voor de ontspanning van inwoners en gasten”, stelt gedeputeerde Willy de Zoete (Economie en Cultuur & Erfgoed). Daarom heeft de provincie Zuid-Holland eerder dit jaar 500.000 euro beschikbaar gesteld om met voorstellen te komen die zowel bijdragen aan de toeristische ontwikkeling van Zuid-Holland als ook bijdragen aan maatschappelijke opgaven, zoals behoud van erfgoed, digitalisering van het MKB en agrotoerisme. Van de 88 aanvragen die via de subsidieregeling Toerisme Zuid-Holland zijn ingediend, is aan 10 projecten het beschikbare bedrag besteed.

Subsidieregeling Toerisme

Toerisme heeft een belangrijke toegevoegde waarde voor de inwoners van Zuid-Holland. Dit is extra zichtbaar geworden door de coronamaatregelen waardoor de branche harde klappen krijgt. Dit blijkt ook uit de vertegenwoordiging van diverse sectoren onder de aanvragers. Het gaat daarbij om: ondernemers (39%), stichtingen (27%), gemeenten (12%), natuurorganisaties (8%), toeristische marketingorganisaties (7%) en overige partijen (7%) vanuit de gehele provincie.

De indieners hebben een hoge mate van creativiteit aan de dag gelegd. De subsidieregeling bood onder andere mogelijkheden om met voorstellen te komen die inspelen op de huidige coronabeperkingen.

Vanwege het grote aantal aanvragers kan niet iedereen subsidie krijgen. Gedeputeerde Staten zullen aan Provinciale Staten voorstellen om de regeling opnieuw open te stellen. Later dit jaar wordt hierover besloten.

Toerisme binnen PZH

Vele partijen in Zuid-Holland houden zich bezig met toerisme. De provincie ziet haar meerwaarde vooral in het in balans brengen van toerisme, door het beter aan te laten sluiten op haar maatschappelijke opgaven zodat uiteindelijk elke Zuid-Hollander kan profiteren van toerisme.