Overig

1 dag verzuim kost gemiddeld 300 euro!

603

Als werkgever wilt u uw verzuimkosten zo laag mogelijk houden. Want verzuimkosten van personeel kunnen flink in de papieren lopen en een directe bedreiging vormen voor het voortbestaan van uw bedrijf. In Nederland kost een dagje ziek zijn gemiddeld € 300. Hierbij moet u denken aan kosten van het door te betalen loon, aan klanten die niet kunnen worden geholpen, aan de overdracht van werk naar collega’s. Verzuim veroorzaakt niet alleen financiële lasten. Ook de sfeer in uw bedrijf komt onder druk te staan. Met name bij kleinere bedrijven kunnen de kosten van langdurig verzuim een grote impact hebben.

De grootste kostenpost ontstaat wanneer een medewerker in een langdurig ziekteverzuim traject terecht komt. U zit vervolgens vast aan allerlei rapportages en wanneer u dit nalaat loopt u kans op grote financiële risico’s. Denk bijvoorbeeld aan een doorbetalingsplicht aan uw zieke medewerker, die u na 104 weken nog eens 52 weken extra moet doorbetalen! Door de nieuwe wet WIA blijven alle werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn, bij uw bedrijf op de payroll. U blijft dus verantwoordelijk.

Door goed voor uw personeel te zorgen met onder andere een goed verzuimplan kunt u veel ellende voor zijn. Aangezien het beheersbaar maken van verzuim een specialisme op zich is willen wij u graag hiervan ontzorgen. OrthoMedic begeleidt al ruim twintig jaar bedrijven op het gebied van verzuimbeheersing en we doen dit door direct op verzuim in te grijpen. In tegenstelling tot arbodiensten hebben wij namelijk wel de mogelijkheid direct te behandelen.

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met OrthoMedic 0165-567525 of Wesley@orthomedic.com

– Wesley Stok