Overig

375 miljoen extra voor aanpak A15

922

Goed nieuws voor de bereikbaarheid van onze regio. Het ministerie maakt 375 miljoen euro extra vrij voor de aanpak van een van de duurste files in Nederland op de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem.

Ton Spek, regionaal portefeuillehouder bereikbaarheid is blij met het extra geld. “Dit is een echt substantiële aanvulling. Daarmee wordt de door de regio gewenste verbreding van 2×3 rijstroken haalbaar. Samen met Gorinchem en Molenlanden hebben we hiervoor bestuurlijk gepleit. Heel fijn dat zich dat nu doorvertaalt naar dit besluit van het Rijk om deze extra investering te doen.”

Het ministerie onderzoekt in de zogenaamde MIRT verkenning, samen met de betrokken partijen in de regio, de mogelijke oplossingen voor betere doorstroming op de A15. Er zijn drie kansrijke alternatieven; de inzet van slimme infrastructuur en mobiliteitsmaatregelen, 2×2 rijstroken met spitsstrook en 2×3 rijstroken met vluchtstrook. Om deze alternatieven uit te voeren zijn ingrijpende maatregelen nodig. De al eerder gereserveerde 300 miljoen euro van het ministerie en de 30 miljoen van de provincie Zuid-Holland is daarvoor niet toereikend. Met de extra 375 miljoen wordt dit wel mogelijk. 

Naar verwachting gaat over een jaar of vijf de schop in de grond, dat duurt dus nog even. Tot die tijd wordt er zeker al gewerkt aan de doorstroming op de A15. Zo verbreedt Rijkswaterstaat de A15 al tussen Papendrecht en Sliedrecht met een derde rijstrook. Daarnaast voeren zij ook maatregelen uit die op de korte termijn al effect hebben, zoals het aanpassen van belijning en verplaatsen vangrails. En worden inwoners en bedrijven met verschillende acties en mobiliteitsmaatregelen gestimuleerd om niet de auto, maar de fiets of het OV te pakken.