Overig

51 partijen ondertekenen met Zuid-Holland Smart City Deal ‘Een slimme stad’

900

Provincie Zuid-Holland

Smart cities moeten democratisch zijn én grote opgaven oplossen. Dat is de opdracht voor de digitale verandering in de komende jaren. 51 partijen, met Zuid-Holland, hebben daar op 3 december hun handtekening voor gezet.

Digitalisering en technologisering veranderen de komende jaren regio’s, steden en dorpen in de hele wereld en dus ook in Nederland. Om antwoord te geven op deze transitie, heeft de provincie Zuid-Holland samen met staatssecretaris Knops (BZK), minister Van Nieuwenhuizen (IenW) en minister Grapperhaus (JenV) de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ getekend. Bestuurders van 16 gemeenten, 2 provincies, een waterschap, 15 bedrijven en 14 maatschappelijke organisaties tekenden mee. De komende 2 jaar pakken deze partners 12 complexe smartcity vraagstukken op om de smartcity verder te brengen.

Gedeputeerde Willy de Zoete: “Door steeds nieuwere digitale technieken worden overheden en organisaties steeds doelmatiger en efficiënter. Dat vraagt bijvoorbeeld ook op gebied van privacy en democratie de nodige inzet. Met deze deal is er extra aandacht voor deze, voor het moderne Zuid-Holland en Nederland van vandaag en de toekomst, noodzakelijke basis van een goed georganiseerde, transparante samenleving. De provincie onderkent het belang daarvan voor heel Zuid-Holland, stimuleert deze ontwikkeling en volgt deze nabij.”

‘Smart cities’ in Zuid-Holland

De volgende Zuid-Hollandse overheden ondertekenen op 3 december de City Deal: gemeente Capelle aan den IJssel, gemeente Den Haag, gemeente Rotterdam en provincie Zuid-Holland. Deze City Deal wordt daarnaast gesteund door VNG en 46 andere overheden en bedrijven in Nederland en een stad in België, Roeselaere.

Lees meer informatie over de City Deal ´Een slimme stad, zo doe je dat’

Waarom de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’

Door internet en technologische toepassingen is tegenwoordig alles met elkaar verbonden tot een intelligent netwerk. Iedereen kan met elkaar communiceren. Afstand is minder relevant en de samenleving veel flexibeler. Hierdoor ontstaan nieuwe kansen om steden duurzamer te maken en om informatie te delen. Dat brengt ook risico’s op het gebied van privacy en democratie met zich mee. Om kansen te benutten en risico’s te vermijden, maken de deelnemers in deze City Deal goede afspraken en ontwikkelen ze nieuwe werkwijzen. De deal richt zich op het veranderen van de processen die regio’s, steden en dorpen gebruiken bij het ontwerpen, inrichten, beheren en besturen. De City Deal krijgt daarom ook een plek in de Nationale Omgevingsvisie.

Instrumenten voor de slimme stad

De City Deal ontwikkelt ten minste twaalf nieuwe instrumenten om processen die voldoen aan de Europese democratische waarden en bijdragen aan een leefbare stad zoals bedoeld in de Sustainable Development Goal 11, van de Verenigde Naties waarin staat dat steden inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam moeten worden. De instrumenten worden verzameld in een toolbox. Volgens Wim Willems, voorzitter van de bestuurlijke themagroep Smart City van de G40 en wethouder in Apeldoorn is dit een van de redenen waarom hij zo enthousiast is over de City Deal: “Als gemeenten optimaal willen profiteren van de kansen die digitalisering biedt, moeten ze samenwerken en niet allemaal zelf het wiel uitvinden. De City Deal biedt daartoe alle gelegenheid.”

City Deals

De City Deals zijn onderdeel van Agenda Stad, het interbestuurlijke programma waarin steden, maatschappelijke partners en Rijksoverheid samenwerken aan het versterken van de innovatie van Nederlandse steden. City Deals hebben als doel innovatie aan te jagen. In City Deals leggen de betrokken partijen concrete afspraken met elkaar vast. In deze aanpak staat de inhoud centraal en werken de verschillende partijen samen op basis van gelijkwaardigheid. Kijk voor meer informatie op www.agendastad.nl