Overig

Meer slimme verbindingen tussen Leiden, Delft, Den Haag, Rotterdam en Dordrecht

215

Provincie Zuid-Holland

Gedeputeerde Floor Vermeulen heeft donderdag 3 december tijdens de internationale Green Deal Makers Summit van POLIS gepleit voor meer slimme verbindingen tussen Leiden, Delft, Den Haag, Rotterdam en Dordrecht. Die uitbreiding van het netwerk is nodig om de bereikbaarheid en leefbaarheid op orde te houden. Om de bouw van 240.000 nieuwe huizen mogelijk te maken en om de universiteitssteden optimaal met elkaar te verbinden.

De Green Deal gaat over mobiliteit, verstedelijking, industriële woningbouw, circulaire economie, klimaat en energie en maakt deel uit van het programma van POLIS, het Europese netwerk van steden en regio’s dat samenwerkt om innovatieve technologieën en mobiliteitsbeleid te ontwikkelen. De betrokken partijen waaronder de provincie Zuid-Holland vertegenwoordigd door Floor Vermeulen ondertekenden een ‘pledge’ (belofte) om de gezamenlijke ambities van Europese steden en regio’s kracht bij te zetten. Dit is van groot belang aangezien de Europese Unie de komende maanden besluiten neemt over financiering hiervan.

Naast zijn pleidooi voor betere verbindingen tussen de steden wees Vermeulen ook op het belang om meer te investeren in het vergroenen van de mobiliteit en verstedelijking en noemde daarbij de CO2 neutrale wegen als de N470 en de N211, waterstofbussen en schone binnenvaart van CLINSH en RH1NE.

Naast Floor Vermeulen waren ook andere bestuurders vertegenwoordigd: staatssecretaris Stientje van Veldhoven, Diederik Samson (die samen met Frans Timmermans werkt aan de Green Deal en de Europese Klimaatwet), bestuurders van steden als Parijs, Stockholm en Lissabon en wethouders van onder meer Rotterdam en Nijmegen.