Overig

Aanmelden voor de Innovation Award ZHZ is al mogelijk

23540

De Innovatie Award is inmiddels niet meer weg te denken uit de Drechtsteden. Op woensdag 14 juni vindt tijdens een feestelijk event de uitreiking plaats van de vierde editie, onder de iets veranderde naam Innovation Award ZHZ. Een vernieuwing voordragen kan via www.innovationawardzhz.nl Een vakkundige jury zal vervolgens de inzendingen beoordelen en in een later stadium de genomineerden bekendmaken.

De criteria wijken niet in grote mate af van de vorige edities. Uitgangspunt is dat de innovatie een product, dienst of samenwerkingsverband kan zijn, zowel technologisch als niet-technologisch van aard. Bij een technologische innovatie gaat het om het vernieuwen dan wel sterk verbeteren van producten, diensten of de processen waarmee producten en diensten worden voortgebracht. Van niet-technologische innovatie is sprake bij vernieuwingen in de organisatie of de samenwerking tussen organisaties. Wie de opvolger van BFT Transport uit Zwijndrecht wordt, weten we over ruim een half jaar. De voorbereidingen zijn echter al in volle gang.

De Innovation Award ZHZ is een gezamenlijk initiatief van Werkgevers Drechtsteden en Drechtsteden BUSINESS en mag zich inmiddels verheugen in een breed draagvlak bij bedrijven, instellingen en de regionale en lokale overheden. Dit komt onder meer tot uiting in een divers samengesteld bestuur, een deskundige jury, een collectief van kennispartners en een ervaren Raad van Toezicht.

Ook in 2017 zal rondom de uitreiking een avondvullend programma zijn. Naast de uitreiking van de Innovatie Award werden er in 2015 bijvoorbeeld onder aanvoering van het Da Vinci College en Amega ook prijzen uitgedeeld aan MBO-studenten die uitblonken bij hun leerbedrijf. Ook reikte NexTech enkele scholarships uit aan leerlingen uit 5 havo en 6 vwo die opvielen met hun technische profielwerkstuk. Tijdens de editie van 2017 zullen de studiebeurzen, net als in 2016, wederom worden vergeven aan jonge, veelbelovende talenten.

Meer weten over de uitreiking van de Innovation Award ZHZ of een
bedrijf of organisatie voordragen? Zie www.innovationawardzhz.nl