Overig

ABN AMRO: Een slagvaardig, deskundig en oprecht betrokken bank

967

 

Er valt veel over de bankenwereld te zeggen, maar niet dat die saai is! ABN AMRO vaart een nieuwe koers en heeft de zakelijke markt veel te bieden. Eén van haar belangrijkste speerpunten is dat zij partner van haar relaties wilt zijn. Mede door het uitgebreide team van specialisten kan zij voor elke klant een passende propositie bieden.

Wilco van Etten, Directeur Bedrijven Marktgebied Drechtsteden, Adriaan Elenbaas, Directeur Bedrijven Marktgebied Gorinchem e.o., Vincent Lambert, Yvette van Polen-Olfers beiden Senior Relatiemanager Marktgebied Drechtsteden en Ben Bruijn, Specialist Bedrijfsovernames Bedrijven Zuid-West over de huidige positie van ABN AMRO Bedrijven, het marktgebied, het onderscheidend vermogen, kredietverstrekking en de rol van de bank als sparringpartner van de ondernemer.

Er is nogal eens verwarring over ABN AMRO Bedrijven Drechtsteden. Ter verduidelijking gaan we daarom eerst een stapje terug in de tijd. Van Etten legt uit hoe het zit: “In 2008 werd bekend gemaakt dat ABN AMRO en Fortis in Nederland met elkaar samen zouden gaan. Omdat deze combinatie in de ogen van Brussel een te dominante positie zou krijgen in het MKB besloot Brussel, dat ABN AMRO onder meer dertien zakelijke advieskantoren moest verkopen aan een derde, waaronder het zakelijk kantoor in Drechtsteden. Deze derde is Deutsche Bank geworden. Vanuit het ex-Fortis kantoor in Drechtsteden is vervolgens een volwaardig ABN AMRO Bedrijvenkantoor voor de Drechtsteden uitgebouwd.”

Dit kantoor is succesvol geweest met een mooie groei in marktaandeel de afgelopen jaren. Het mag duidelijk zijn dat ABN AMRO open staat voor business!

Marktgebied
Het marktgebied Drechtsteden/Gorinchem strekt zich van de zogenaamde ‘Drechtsteden’ tot en met Gorinchem, Werkendam en omgeving Leerdam. In Drechtsteden/Gorinchem en omstreken is de maakindustrie bovengemiddeld vertegenwoordigd. En laat die sector er nu niet zo somber voorstaan als andere, zoals bijvoorbeeld de bouwsector. Elenbaas: “In Gorinchem is bijvoorbeeld een groot bedrijf als Damen Shipyards aanjager van het lokale MKB. Het zet iets in gang, waardoor het MKB kan worden meegenomen in die flow. Het komt de bedrijvigheid en werkgelegenheid in de regio ten goede.” Procentueel gezien ligt de bedrijvigheid in de Drechtsteden en Gorinchem en omstreken boven het landelijk gemiddelde. Het kredietvolume is eveneens hoger.

Uw partner!
“Wij zijn een platte organisatie met veel beslissingsbevoegdheden. Ongeveer 80 procent van de kredietaanvragen wordt gefiatteerd op kantoor,” aldus Lambert. “We stellen de klant centraal en hanteren korte lijnen. Elke klant heeft de beschikking over minstens twee relatiemanagers, die beiden geheel op de hoogte zijn van het reilen en zeilen binnen het bedrijf. Bovendien is er ook nog een assistent relatiemanager voorhanden.”

In deze periode van weinig economische groei, zien ondernemers de nodige uitdagingen in hun bedrijfsvoering. Mogelijke vragen waar de ondernemer tegenaan kan lopen zijn bijvoorbeeld:

–          moet ik nu gaan investeren in nieuwe bedrijfsmiddelen of uitstellen?

–          dien ik vanwege het uitblijven van orders, de productie terug te draaien, of moet ik            juist meer verkopers aannemen of mijn productengamma aanpassen?

–          dien ik mijn managementlaag af te slanken, te vernieuwen of beide?

“Allemaal vragen die met de toekomst van het bedrijf te maken hebben. In de huidige tijd van onzekerheden dient onze ondernemer beslissingen te nemen die het bestaansrecht van zijn onderneming kunnen aantasten. Wij willen ons hierbij graag opstellen als partner van de ondernemer. Vanzelfsprekend dient hij/zij zelf de strategische beslissingen te nemen, echter wij beschikken over diverse specialisten, diepgaande branchekennis en een breed netwerk. Deze staan allemaal ter beschikking van de ondernemer om hem bij deze vraagstukken te ondersteunen.”

“Door onze branchekennis zijn wij in staat iedere organisatie te doorgronden om erachter te komen waar de uitdagingen liggen. Daarnaast kunnen onze specialisten meedenken op het gebied van onder andere treasury, trade, bedrijfsovernames, efficiënt cash-management etc. Naast het uitgebreide team van relatiemanagers en assistenten, de platte, slagvaardige organisatie onderscheiden wij ons ook met deze jarenlange sectorkennis en gespecialiseerde deskundigheid.”

“We willen betrouwbaar zijn, verbindingen leggen en een netwerkbank zijn,” legt Elenbaas uit. “Juist in deze tijden wachten we niet af, maar zijn we ongelooflijk actief binnen de markt. Wij ontmoeten heel veel relaties en wij willen meedenken en vooruitdenken. Verschillende netwerkbijeenkomsten onderstrepen het belang dat ABN AMRO hecht aan krachtenbundeling. Het netwerk van de bank is zo groot, het zou zonde zijn om het MKB hiervan niet te laten profiteren. Daarom brengen wij bedrijven en instellingen met elkaar in contact. Zo ontstaan interessante kruisbestuivingen, die de economie versterken. Tijdens een ABN AMRO netwerkbijeenkomst laten we deelnemers niet alleen met extra kennis naar huis gaan, maar is het opdoen van nieuwe contacten minstens zo belangrijk.” ABN AMRO profileert zich in het verlengde daarvan niet meer als dé bank, maar als uw bank.

Kredietverlening
ABN AMRO staat open voor business, al is de perceptie wellicht bij sommigen nog anders. Bruijn: “Bedrijven zijn de laatste jaren een stuk afwachtender, dus dat geeft een rem op kredietaanvragen. Aan de andere kant is merkbaar dat de aanvragen die wel worden ingediend, veel beter zijn onderbouwd. Daardoor accepteren we procentueel gezien meer aanvragen dan in het verleden.” Er zijn dus echt wel mogelijkheden. Het kredietvolume stijgt nog. De naderende invoering van Basel III heeft echter wel invloed op de bedrijfsvoering van alle banken, dus ook ABN AMRO. Er komen aanvullende eisen ten aanzien van de samenstelling en kwaliteit van het vermogen en de liquiditeitspositie van banken. Dat gaan klanten merken. “Wij zullen dan ook hierover met onze relaties in gesprek gaan en samen de eventuele gevolgen hiervan te bespreken om gezamenlijk tot de beste invulling te komen.

Dat leidt tot nog intensievere contacten, waardoor de bank een nog professionelere gesprekspartner wordt. In de nieuwe situatie zal het voor bedrijven ook lonen om al hun zaken door één en dezelfde bank te laten behartigen. Huisbankierschap wordt dus belangrijk,” geeft Van Polen-Olfers aan.

Tot slot
“Gezien worden als sparringpartner van de ondernemer, dat is wat we nastreven en waar we vol energie voor gaan. ABN AMRO wil een echte relatiebank zijn. Daar is tenslotte iedereen bij gebaat: Grootbedrijf, het MKB, onze relatiemanagers en de bank zelf. We hebben de ambitie om de beste zakenbank en de beste partner voor zakelijke klanten te zijn. Inmiddels zijn we aardig op weg,” aldus Van Etten.