Overig

Andere rol voor financiële dienstverleners

780

Enorme transformatie en digitaliseringsslag
De financiële dienstverlening is een omvangrijke sector. Door de toenemende digitalisering en de crisis is de sector de laatste jaren onderhevig aan veranderingen. Door in te spelen op deze veranderingen en de vraag van de klant voorop te zetten, wint het vertrouwen weer langzaam terrein.

Wij praten met Piet Hoogendoorn van Rabobank Drechtsteden, Martin Witt van DRV Accountants & Adviseurs, Hugwin Plaisier van Stout & Partners, Arjen Versteeg van ScopeFinance en Sjaak Lagerwerf van Lansigt accountants en belastingadviseurs over hoe zij de afgelopen tijd ervaren hebben en de verwachtingen voor de komende periode.

Flexibele arbeidskrachten
In de prachtige ruimte van het rijksmonument het Meeting House in Dordrecht is de sfeer positief te noemen. Arjen Versteeg van het werving & selectiebureau Scope Finance – gespecialiseerd in bemiddeling voor financieel personeel – vertelt dat zijn bedrijf gestaag groeit. “Steeds vaker weten bedrijven ons te vinden voor financieel personeel, zowel vast als tijdelijk. Dit heeft naast kwaliteit er ook mee te maken dat wij inspelen op de ontwikkelingen. Meer en meer bedrijven werken met flexibele arbeidskrachten. Door ons goede netwerk van onder andere ZZP’ers kunnen wij prima aan deze vraag van onze opdrachtgevers voldoen.” Deze toename van een flexibele schil aan arbeidskrachten herkent Piet Hoogendoorn wel. “We gaan er steeds meer naartoe om bij een tekort aan arbeidskrachten, gekwalificeerd personeel tijdelijk of voor een aantal uur per week in te huren. Trendwatchers doen ons zelfs geloven dat de rol van ZZP’ers nog verder zal veranderen. Bijvoorbeeld dat wij een ZZP’er twee dagen inhuren en die zichzelf vervolgens ook aan een collega-bank verhuurt voor drie dagen.”

Een andere rol
Een andere ontwikkeling is dat de ‘gouden jaren’ van het accountantsberoep definitief voorbij lijken te zijn. Een enorme transformatie en digitaliseringsslag is volop gaande, waardoor het accent meer ligt op goedkopere en efficiëntere data- en informatieverzameling dan in het verleden. Hugwin Plaisier: “De veranderingen gaan snel, vooral de toenemende digitalisering haalt veel administratief werk weg. In het verleden hadden we zeven controllers en twee relatiebeheerders, nu is dat andersom. Het lukt ons aardig om dit intern met onze vaste mensen op te lossen.” Ook Martin Witt ervaart dat de technologische ontwikkelingen en daardoor de veranderingen snel gaan. Hij verwacht dat over vijf tot tien jaar ook de belastingaangifte en jaarrekening volledig geautomatiseerd zijn. “Voor steeds meer klanten voeren wij geen administratie meer uit, maar hebben we deze geautomatiseerd en voeren wij controles uit op hetgeen wordt verwerkt. Op dit gebied verandert dus onze rol. Om zulke stappen te maken hebben wij behoefte aan personeel met andere kwaliteiten dan het goed kunnen invoeren van gegevens; we hebben personen nodig die de gegevens kunnen analyseren en daarover kunnen sparren met een ondernemer. De laatste jaren maken onze medewerkers deze omslag.” Sjaak Lagerwerf: “Onze medewerkers krijgen steeds meer een controlerende en adviserende taak. De basis ligt uiteraard bij het verwerken van de jaarrekening, de fiscale aangifte, et cetera. Maar omdat dat gedeelte grotendeels geautomatiseerd is, hebben we onze dienstverlening verbreed. Onze klanten willen op een andere manier bediend worden. Wij zijn onder andere specialisten op het gebied van HR geworden en zelfs in staat om vacatures in te vullen. Voor een optimale personeelsbezetting maken we een quick scan van de gehele organisatie of indien gewenst adviseren we onze klanten ook op het gebied van pensioenen en estate planning.” Hugwin Plaisier: “In het gehele vak gaan we die kant op. Administrateurs zitten op schatkisten met data, waarom zouden we daar geen gebruik van maken? Wij moeten onze klanten kenbaar maken wat wij in huis hebben en die behoefte creëren bij klant. Denk hierbij aan online salaris administratie, klanten ontdekken pas hoe handig het is als we het zichtbaar maken.”

Groot omslagpunt
Piet Hoogendoorn stelt dat we door de vergaande digitalisering weer voor een groot omslagpunt staan. “Zo’n 150 jaar geleden tijdens de eerste industriële revolutie maakten we het eerste grote omslagpunt door. Vanwege de komst van de stoommachine heeft er een enorme schaalvergroting plaatsgevonden. Door de ontwikkelingen en de mogelijkheden die internet ons biedt, verwacht ik dat wij nu weer op zo’n majeur kruispunt staan. De veranderingen gaan razendsnel en de revolutie is onomkeerbaar. Dit heeft ongekende gevolgen voor onze bedrijfsvoering. Ik vraag me af waar we over pakweg vijftien jaar staan. Ik verwacht dat er een tijd komt dat je zelfs helemaal digitaal je hypotheek aanvraagt. Onze kinderen zullen waarschijnlijk alles digitaal doen. Voor hen is persoonlijk contact dan ook een stuk minder belangrijk dan dat nu voor ons is.” Martin Witt denkt dat dit toch wat genuanceerder ligt. Hij zegt: “Het heeft er vooral mee te maken met wat je doet en met wat voor bedrijf je werkt. Twintig jaar geleden werd al door de banken aangekondigd dat er steeds minder behoefte aan een persoonlijke benadering zou zijn, maar nog steeds kiest het overgrote deel van onze klanten voor persoonlijk contact. Bij een onafhankelijk onderzoek naar de tevredenheid van klanten van zakelijke dienstverleners in de sector accountancy eindigde DRV op een derde plaats. Klanten gaven aan het vooral te waarderen persoonlijk geholpen te worden, het liefst door een vaste medewerker. Mede om die reden is het belangrijk om altijd te blijven werken met een vaste kern van mensen.” Arjen Versteeg onderstreept dit en merkt een trend op waarbij zijn opdrachtgevers juist weer persoonlijk contact wensen en niet meer alles via internet willen doen. “Wij willen een bedrijf en een kandidaat beter leren kennen, zo kunnen we een veel betere match maken. De persoon achter het CV, dat is waar onze opdrachtgevers voornamelijk in geïnteresseerd zijn.”

Samenwerking
We vragen de heren naar hun verwachtingen voor 2015. Piet Hoogendoorn steekt als eerste van wal: “Door de enorme toename van automatisering zien wij het bezoek aan onze kantoren drastisch afnemen, om die reden zullen wij in 2015 ook onze kantoren in Alblasserdam en Hendrik-Ido-Ambacht moeten sluiten. Voorop staat dat we een optimale dienstverlening blijven leveren.” Sjaak Lagerwerf meent dat het vooral met de branche te maken heeft hoe een bedrijf zich ontwikkelt. “Wij hebben veel klanten in de transport- en logistieksector, de transport over de weg gaat goed en ik verwacht dat dit volgend jaar alleen nog maar beter wordt. Alleen de scheepvaart blijft zorgelijk.” Martin Witt is van mening dat het afhankelijk is van het soort onderneming of het goed of slecht gaat. “Er zijn bedrijven die tijdens de crisis een positieve omkeer hebben weten te maken en nu toch weer in de problemen komen. Ze moeten bijvoorbeeld concurreren tegen de ZZP’ers die ze eerder ontslagen hebben. Het is afhankelijk van het innovatief vermogen en het ondernemerschap of ze mee kunnen blijven gaan in de markt. Samenwerken met andere partijen is hierbij vaak van groot belang.” Arjen Versteeg is het met hem eens dat samenwerking in deze tijd bijna noodzaak is. Hij geeft als voorbeeld de samenwerking tussen de verschillende regionale bedrijven die gaan werken aan de aanleg van een tweede Suez-kanaal. “Bedrijven profiteren van elkaars kennis, waardoor ze grote projecten kunnen dragen.” Hugwin Plaisier ziet dat financiële planningen voor de ondernemer steeds belangrijker worden. Hierbij merkt hij op: “om nog verder in de kosten te snijden is niet meer mogelijk, de kaasschaafmethode is bij de meeste bedrijven wel toegepast.”