Overig

Auto op de schop

743

Een Tesla Model S of een BMW i8? Op het eerste gezicht zien deze auto’s er uit als milieuvervuilende sportwagens, maar deze auto’s zijn voorzien van een enorm energiezuinige motor met een lage CO2-uitstoot. Deze auto’s zijn daardoor minder belastend voor het milieu. En misschien nog wel belangrijker is dat deze auto’s minder belastend zijn op de salarisstrook.

Al sinds 2007 stimuleert Nederland het gebruik van energiezuinige auto’s met fiscale prikkels. Inmiddels zijn we Europees koploper met de verkoop van nieuwe auto’s met een lage CO2-uitstoot. Het aandeel (semi )elektrische auto’s ligt in ons land het hoogst. Hiervoor mogen we de fiscus bedanken. Dit is echter wel ten koste gegaan van de belastingopbrengsten. De fiscale stimulering van (semi )elektrische auto’s is namelijk te succesvol en daarmee te duur gebleken.

De staatssecretaris van Financiën heeft aangegeven dat door alle fiscale prikkels om een energiezuinige auto te kopen het Nederlandse systeem van autobelastingen te complex is geworden. Hierdoor zijn de uitvoeringskosten hoog en is de kans op fraude toegenomen. In Den Haag is daarom besloten de fiscale wetgeving met betrekking tot de auto aan te passen. De wijzigingen werden al in het vierde kwartaal 2014 verwacht in de ‘Autobrief 2.0’. De wijzigingen zouden dan per 1 januari 2016 in werking kunnen treden.

De staatssecretaris heeft laten weten de behandeling van de Autobrief 2.0 uit te stellen tot eind juni 2015. De wijzigingen zullen dan ingaan per 1 januari 2017. De reden hiervoor is dat het kabinet bezig is met een algemene, brede stelselherziening van alle belastingen. De wijzigingen voor de autobelastingen wil het kabinet in samenhang met deze algemene stelselwijziging vaststellen.

Het uitstel van de Autobrief 2.0 betekent niet dat er tot 1 januari 2017 geen wijzigingen zullen plaatsvinden. Zo zijn onder andere de bijtellingspercentages voor 2015 en 2016 gewijzigd en is er per 1 januari 2016 niet langer een vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting voor auto’s met een CO2-uitstoot van minder dan 50gr/km.

De verwachting is dat in de Autobrief 2.0 de CO2-grensen voor de jaren 2017 tot en met 2020 verder worden aangescherpt in verband met de technologische ontwikkelingen. (Semi ) elektrische auto’s blijven naar verwachting fiscaal gestimuleerd ten opzichte van auto’s met een hogere CO2-uitstoot. Mogelijk zal het huidige systeem met vrij grote verschillen in de percentages worden omgezet in een systeem met een meer glijdende schaal.

Vroeg of laat zal de belastingheffing met betrekking tot de auto op de schop gaan. Dit kan van invloed zijn bij uw keuze voor een nieuwe auto. Als u nu een auto rijdt met een bijtelling van 0% kan het bijvoorbeeld verstandig zijn om nog een extra jaartje met deze auto door te rijden. Het bijtellingspercentage blijft namelijk 60 maanden geldig, ongeacht of de auto tussentijds van eigenaar of gebruiker wisselt. Maar wacht niet te lang met uw keuze, want voor u het weet is uw energiezuinige auto al uitverkocht.

Jan van Neerbos