Overig

Baanbrekend Drechtsteden maakt de Participatiewet aantrekkelijk

597

Baanbrekend Drechtsteden: Uw partner op de arbeidsmarkt

Baanbrekend Drechtsteden is in 2011 ontstaan uit een samenwerkingsverband van de Sociale Dienst Drechtsteden en Randstad Groep Nederland. De organisatie is gespecialiseerd in de bemiddeling van bijstandsgerechtigde werkzoekenden, die direct inzetbaar zijn en graag aan de slag willen. In 2014 zijn ruim 700 vacatures in samenwerking met onze partners succesvol gevuld in uiteenlopende branches als bouw, industrie, zorg, schoonmaak en dienstverlening. Met de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 is het bestand uitgebreid met werkzoekenden met een arbeidsbeperking. Door de integratie van Drechtwerk Personeel (voormalig detacheringsbureau voor mensen met een arbeidsbeperking) in Baanbrekend Drechtsteden is specialistische kennis en ervaring in huis gehaald voor de bemiddeling van deze groep mensen. Daarbij wordt vooral gekeken naar de mogelijkheden en kwaliteiten die deze groep mensen nog heeft.

Loonkostensubsidie en de Quickscan Participatie

Het sociaal akkoord moet ervoor zorgen dat er de komende jaren 125.000 extra banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking. “Als er onvoldoende banen worden gecreëerd, treedt een wettelijk quotum in werking,” zegt Rozanne Wijnand, manager van Baanbrekend Drechtsteden. “Om het voor werkgevers aantrekkelijk te maken deze zogenoemde garantiebanen te realiseren, wordt hen de mogelijkheid geboden om te profiteren van structurele loonkostensubsidie. De subsidie kan maar liefst oplopen tot 70% van het minimumloon en wordt structureel uitgekeerd, totdat iemand met pensioen gaat.” Zijn werkgevers bereid om mensen met een arbeidsbeperking een kans te geven? “Veel werkgevers zien in eerste instantie geen mogelijkheid in hun bedrijf. Daarom bieden wij hen de Quickscan Participatie aan. Uit deze bedrijfsscan blijkt of en waar mensen met een beperking binnen een organisatie van toegevoegde waarde kunnen zijn. Veel werkgevers zetten bijvoorbeeld jobcarving in. Hierbij wordt een bestaande functie opgesplitst in gespecialiseerd en ongeschoold werk. Werk uit de laatste categorie kan een interessante baan opleveren voor mensen met een beperking. Niet alleen zij profiteren hiervan, maar ook de organisatie. Het draagt bij aan een hogere efficiëntie en een duurzame bedrijfsvoering. Om de organisatie die medewerkers met een arbeidsbeperking een kans biedt te ontzorgen, wordt vanuit de Sociale Dienst Drechtsteden een begeleider toegewezen die zowel de medewerker alsook de werkgever naar behoefte ondersteunt.”

Kosteloze bemiddeling en risicoloze detachering

Het bestand van werkzoekenden van Baanbrekend Drechtsteden is groot en divers in leeftijd, opleiding en werkervaring. “De professionele bemiddeling is voor werkgevers geheel kosteloos. Zij krijgen ieder een vast contactpersoon, die branche gespecialiseerd is en hen ondersteunt en adviseert bij al hun personeelsvraagtsukken. Door de inzet van subsidies, premiekortingen, detachering en een no-risk polis bij ziekte, is het niet alleen financieel aantrekkelijk om met Baanbrekend Drechtsteden samen te werken. Werkgevers lopen bovendien een minimaal risico.”