Overig

Bedrijven en het Da Vinci College leiden samen op in de techniek

1871

Het ene bedrijf wil liever leerlingen die op het Da Vinci College in Dordrecht de bol-richting volgen (vier dagen school, één dag praktijk), het andere heeft de voorkeur voor bbl’ers – leerlingen die werken en één dag naar school gaan. Het Zwijndrechtse bedrijf Verkerk Groep ziet stagiaires het liefst goed theoretisch onderlegd aan hun stage beginnen, terwijl het Alblasserdamse bedrijf Valk Welding ze het vak vooral in de praktijk wil leren. Maar wat van belang is, is een goede samenwerking tussen alle partijen, want stagiaires kunnen nieuwe collega’s worden. Adriaan Broere (Valk Welding) heeft er goede ervaringen mee.

De 90-jarige Verkerk Groep is gespecialiseerd in elektrotechnische dienstverlening. Het bedrijf zorgt er voor dat installaties in gebouwen en huizen werken en blijven werken. En dat systemen, zoals die voor thuiswonende ouderen, up to date blijven en verder ontwikkeld worden, de zogenoemde ‘hoogwaardige elektronica’. Dat vergt een gedegen achtergrond op het gebied van techniek en ict, zegt directeur Pieter Visser. ,,De techniek vraagt er om.’’

Stagiaires die de mbo-4 opleiding techniek op het Da Vinci College volgen, hebben die achtergrond, is zijn ervaring. ,,We hebben die jongens keihard nodig, voor nu en voor in de toekomst. Jongens die een netwerk kunnen aanleggen en die niet alleen weten hoeveel routers er voor nodig zijn, maar ook hoeveel kabel.’’

Met het Da Vinci ontwikkelt de Verkerk Groep een richting die naast elektrotechniek ook expliciet aandacht besteed aan ict. Daarvoor leidt het bedrijf docenten van de mbo-opleiding op. In de nieuwe Duurzaamheidsfabriek in het Leerpark in Dordrecht richt het bedrijf een ruimte in met alle apparatuur die thuis gebruikt wordt, de zogenaamde domotica. Te denken valt aan het elektronisch openen en sluiten van gordijnen en het op die manier bedienen van de verwarming.

Voor ouderen die zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen, ontwikkelt Verkerk systemen waarmee ze kunnen bellen, storingen kunnen doorgeven, maar ook kunnen alarmeren. ,,We ontwikkelen die systemen zelf, maar moeten mensen hebben die ze kunnen bedienen. We praten allemaal over wifi, maar het moet wel aangesloten worden.’’

Vorig jaar nam het bedrijf zestien nieuwe werknemers aan, van wie drie mbo’ers die er al stage hadden gelopen. In totaal zijn 350 mensen in dienst van Verkerk.

Wie een opleiding elektrotechniek volgt, is volgens Visser ‘gegarandeerd van werk, de komende tientallen jaren’. ,,Er is altijd onderhoud aan technische installaties en bovendien staan de ontwikkelingen en innovaties niet stil.’’

Niet alleen jongens zijn nodig in de branche waar door de vergrijzing ‘een uitstroom’ komt. ,,Meiden hebben we ook keihard nodig. Als je als elektromonteur werkt is dat ook gaten boren in muren. Dat is voor jongens ook heel zwaar. Werken in de elektrotechniek, als servicemonteur, betekent ook oproepdiensten. ’s Nachts alleen op pad moeten. Misschien dat ze er daarom niet zijn.’’

Voor Verkerk staat het als een paal boven water: zowel voor jongens als meisjes is de elektrotechniek een prachtig vak. ,,Praat met een techneut en hij is trots op zijn werk. Hij vindt het geweldig.’’

Remco Valk, directeur van Valk Welding in Alblasserdam, heeft dezelfde boodschap. Zijn bedrijf bouwt lasrobotinstallaties, die wereldwijd worden geplaatst. Ze worden vanaf het begin af opgebouwd in de loodsen op het bedrijfsterrein, veelal door mensen die als stagiair bij Valk begonnen. Hun betrokkenheid is groot; ze zijn er bij, vanaf ‘de geboorte van het systeem’. Als de installatie klaar is om bij de opdrachtgever dienst te gaan doen, gaat de medewerker mee, om die daar gezamenlijk op te bouwen. ,,Er is nu een machine onderweg naar China. De kerels die die hier hebben opgebouwd, gaan daar heen.’’

Valk Welding heeft 110 medewerkers in dienst. Daarvan werken er zestig in Nederland, de overigen in België, Frankrijk, Denemarken en Tjechië. Dit jaar wordt ook in Duitsland een vestiging geopend en binnen vier jaar vestigt Valk zich in Polen, Hongarije en Brazilië.

Volgens Valk wordt in het bedrijf gekeken naar de kwaliteiten van mensen. ,,We laten mensen excelleren waar ze goed in zijn. Bij ons duurt het een jaar, anderhalf jaar voordat iemand op zijn plekje is gevallen.’’ Het gevolg is dat het verloop onder werknemers heel laag is. ,,We hebben het voor elkaar dat mensen lang bij ons blijven. Daar zijn we trots op.’’

Om te voorkomen dat er op termijn te weinig werknemers zijn voor al het werk dat Valk verricht, is het bedrijf intern begonnen met Plan Generatie 3. Dat voorziet er in dat mensen boven de 50 jaar aangeven wie hen gaat opvolgen, zodat ze, als ze 55 jaar zijn geworden met hun opvolger gaan samenwerken. ,,De overdracht kost vijf tot acht jaar,’’ zegt Valk. ,,De ontwikkelingen in de technologie gaan zo snel.’’

Voor jongens en meisjes liggen er kansen bij Valk Welding. ,,Meiden in de techniek komen we veel te weinig tegen.’’

Vorig jaar nam het bedrijf twintig werknemers in dienst. Valk is beducht voor een snelle groei. ,,Als we te hard groeien, richt dat onze kwaliteit ten gronde.’’

Het werk omschrijft hij als ‘schoon, bijna sexy’. ,,Het is afwisselend, absoluut niet monotoon. Er wordt heel veel gedacht dat lassen een vieze bezigheid is. Maar wat wij doen – lasrobots bouwen – zorgt er voor dat mensen minder lassen.’’ De bouw van een robot neemt vier dagen tot twee en een halve maand in beslag.

In de Duurzaamheidsfabriek op het Leerpark in Dordrecht werken bedrijfsleven en onderwijs nauw samen. Ook Verkerk en Valk Welding zijn daar actief. Valk vertelt: ,,We hebben in de Duurzaamheidsfabriek een robot neergezet. We wilden ons bewust regionaal presenteren, want we konden geen mensen krijgen. We waren niet bekend in de regio.’’ En dat is van belang om toekomstige werknemers aan te trekken.