Overig

Bedrijventerrein Ambachtsezoom

1483

De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft behoorlijke ambities. Wethouder economische zaken André Flach heeft de zaken goed voorbereid; voor hem liggen de plannen voor Ambachtsezoom, een duurzaam en inspirerend bedrijventerrein.

Nu nog biedt het de aanblik van een tuindersgebied, maar binnen niet al te lange tijd ligt er een mooi nieuw bedrijventerrein aan de zuidkant van Hendrik-Ido-Ambacht. Het terrein ligt langs de Ambachtsezoom en wordt begrensd door de Langeweg, De Baak, de A16 en de Reeweg. De totale oppervlakte is 30 hectare. De ontwikkeling van de eerste fase bedraagt zo’n 14 hectare.

Geen dertien in een dozijn

Flach: “We realiseren  een goed bereikbaar,  duurzaam uitgevoerd en kleinschalig bedrijventerrein, dat ook nog eens mooi is om te zien en dat met name ruimte biedt aan middelgrote bedrijven. Het wordt een bedrijventerrein met een onmiskenbaar Ambachts karakter. Geen grijs bedrijventerrein van dertien in een dozijn langs de snelweg.”

De provincie Zuid-Holland, de Drechtsteden en de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht wezen het gebied al langere tijd geleden gezamenlijk aan als bedrijventerrein. Het ontwerpbureau od205sl stelde voor de gemeente het stedenbouwkundig plan, de handboeken beeld en duurzaamheid en het bestemmingsplan op.

Toplocatie

Het nieuwe bedrijventerrein heeft als groot voordeel dat het gemakkelijk te bereiken is via de A16. “Dit is een toplocatie direct naast de snelweg en op de as Antwerpen-Rotterdam,” zegt Flach. “Er is dan ook behoorlijk veel interesse van bedrijven die zich hier willen vestigen. Die interesse is er vanuit lokale bedrijven die verder willen groeien en hier de ideale omstandigheden en mogelijkheden vinden. Maar ook ondernemers van buiten de regio hebben al gereageerd. Ook als alternatief voor bijvoorbeeld de regio Rijnmond bieden wij een uitgelezen plek. Deal Drechtsteden, opgericht door de zes gemeenten van de Drechtsteden en de Regionale OntwikkelingsMaatschappij Drechtsteden (ROM-D), gaat voor ons de Ambachtsezoom onder de aandacht brengen bij ondernemend Nederland.”

Groene, waterrijke kern

Het mooie van het bedrijventerrein in wording is dat het recht doet aan de historie en de identiteit van Hendrik-Ido-Ambacht. “De polder is altijd een ‘werkpolder’ geweest en dat blijft zichtbaar in de opzet van het terrein. Ook  het groene karakter blijft behouden,” vervolgt Flach. “Als je het terrein van bovenaf bekijkt, dan zie je in het midden een soort ruggengraat van zo’n 40 meter breed. De ruggengraat  bevat een twaalf meter brede en 650 meter lange singel, geschikt voor de  afvoer van overtollig water. Met de  groene en waterrijke kern creëren we een weids gevoel dat  uitstekend past bij het polderlandschap. Vooral de singel in het midden van het terrein (we noemen hem ook wel de middentocht) maakt het werklandschap. We gebruiken water ook om de drie ingangen van het terrein een luxueuze uitstraling te geven.”

Bijzonder efficiënt verkeerssysteem

“De  ruggengraat  omvat ook de hoofdverbindingsweg die nagenoeg alle bedrijven op het terrein ontsluit. Een bijzonder efficiënt verkeerssysteem dat toch maar weinig ruimte vraagt. Ook de toegang tot en exit van het terrein wordt goed geregeld. Je wilt immers niet bij het minste of geringste geconfronteerd worden met een opstopping voor je deur. Twee van de drie ingangen naar het terrein sluiten direct aan op bestaande rotondes op de Ambachtsezoom. De derde sluit aan op een nog aan te leggen  rotonde op de Langeweg.”

Werkkamers voor meerdere kleine bedrijven

Flach: “We richten Ambachtsezoom aan de zuidkant in met woon/-werktuinen. Daarmee borduren we voort op de huidige situatie met kleine bedrijven aan De Baak en de Langeweg. Aan de noordkant, langs de Ambachtsezoom zorgen we met zogenoemde ‘groene werkkamers’ voor een geleidelijke overgang van het bedrijventerrein naar de ecologische groenstructuur die ernaast ligt. De werkkamers komen eruit te zien alsof ze zijn uitgesneden uit een stevig raamwerk van bomen. We creëren met een tien meter brede bomenrand een representatieve werkkamer die plek biedt aan meerdere kleine bedrijven. Van die werkkamers komen er in totaal zo’n tien stuks.”

Licht, lucht en ruimte

“Voordeel van het groene raamwerk is dat het de bebouwing voor een deel aan het zicht onttrekt van passanten op de Ambachtsezoom.  Zo houden we de entree van Hendrik-Ido-Ambacht mooi groen. Langs de Ambachtsezoom ontstaat een groen bomenlandschap dat wordt aangevuld met een cortenstalen afscheiding. Cortenstaal is onverwoestbaar en vraagt geen onderhoud. Het ideale materiaal voor buiten dus. Het staal biedt een tegenhanger aan het groen. Samen zorgen ze voor een contrasterend zomer- en winterbeeld, voor licht, lucht en ruimte. Leuk om te weten is overigens dat het cortenstaal refereert aan de historische bedrijvigheid in Hendrik-Ido-Ambacht met haar scheepsbouw. Blikvanger langs de Ambachtse Zoom worden drie tot vier gebouwen die op hoeken van een kamer staan.”

Ecopremie

Duurzaamheid speelt een grote rol bij de ontwikkeling van de Ambachtsezoom. Bedrijven die zich er vestigen conformeren zich aan de handboeken beeld en duurzaamheid. Daarin zijn de ambities van de gemeente vastgelegd voor een duurzame en stedenbouwkundig verantwoorde inrichting van het openbare gebied, de kavels en de vormgeving van de gebouwen.

“De afspraak is dat bedrijven die zich hier vestigen met duurzame LED-verlichting hun terrein verlichten. Ook het dak van hun bedrijf heeft een dubbelfunctie als groendak of als parkeerdak. Ondernemers die uit eigen wil nog verder willen gaan, belonen wij met een puntensysteem. Voor deze zogenoemde ecopremie hebben wij twee ton uitgetrokken. Ondernemers kunnen punten verdienen voor milieumaatregelen zoals zonnewarmte, warmte-koude-opslag, hemelwater opvangen, tot zelfs nestgelegenheid bieden aan vogels. Er zijn maximaal zeven punten te behalen, die dan recht geven op een korting van 5% (met een maximum van € 20.000,-) op de grondprijs,” zo legt Flach uit.

Parkmanagement

Ook parkmanagement is een gegeven voor bedrijven die zich vestigen op de Ambachtsezoom. Dit alles om het bedrijventerrein een hoogwaardig, schoon en veilig karakter te geven. Flach: “Op deze manier zorgen we ervoor dat elke ondernemer bijdraagt aan het gezamenlijk belang. Voor ondernemers biedt het duidelijk voordelen. Zo kunnen zij bijvoorbeeld gezamenlijk energie inkopen. Maar ook het beheer en onderhoud van de openbare ruimte is op deze manier gewaarborgd.”

Géén kantorenlocatie

Flach benadrukt dat Ambachtsezoom geen kantorenlocatie wordt: “Er is al genoeg leegstand van kantoren en we hebben in de regio afspraken gemaakt om die leegstand te voorkomen. Wij mikken op bedrijvenunits voor middelgrote en grotere bedrijven. Hen bieden we, ondanks de regels zoals die verwoord zijn in het handboek beeld en duurzaamheid, ook ruimte voor eigen inbreng. We gaan flexibel om met de inrichting van de kavels en ook over de aanleg van de infrastructuur is te praten.”

Verkoop gestart

De eerste verkoop van grond is inmiddels een feit, zo vertelt wethouder Flach. “In november vorig jaar zijn de eerste overeenkomsten voor grondafname op Ambachtsezoom al getekend. Van de uitgeefbare grond, heeft Progam de Baak BV één hectare afgenomen en Ambachtsezoom BV in eerste instantie één hectare met een optie voor nog eens anderhalve hectare. Beide BV’s zijn een samenwerking van Stemargroep en Progam BV. De ontwikkelende partijen hadden al een band met Hendrik-Ido-Ambacht, maar kozen vooral voor deze locatie vanwege de ligging. Zij gaan hier bedrijfsunits ontwikkelen.”

Bouwrijp maken

“Binnenkort beginnen we met het bouwrijp maken van het terrein. De eerste bouwactiviteiten starten naar verwachting eind van dit jaar of uiterlijk begin 2016. De verwachtingen zijn hoog ten aanzien van de Ambachtsezoom. Wij hebben alle troeven in handen om hier een prachtig, eigentijds en duurzaam bedrijventerrein te realiseren!,” besluit de wethouder enthousiast.