Overig

Bedrijventerreinen Barendrecht ontvangen keurmerk ‘Veilig ondernemen continu samenwerken’

706

Samenwerking voor veiligere omgeving, groter veiligheidsgevoel en minder schade

Wethouder Arnoud Proos (ontwikkeling bedrijventerreinen) nam op 4 oktober het keurmerk ‘Veilig ondernemen continu samenwerken’ in ontvangst. De bedrijventerreinen Barendrecht Oost en Barendrecht West kregen dit keurmerk omdat de ondernemers de afgelopen drie jaar nauw samenwerkten met brandweer, politie en de gemeente om het ondernemersklimaat en de aantrekkelijkheid van het bedrijventerrein te verbeteren en criminaliteit, overlast en onveiligheidsgevoelen te verminderen.

Een belangrijke voorwaarde om een KVO-B-certificaat te behalen is dat ondernemers samen met gemeente, politie, brandweer en andere partijen zoals Gemeente Ridderkerk, Stichting collectieve Beveiliging Barendrecht (CBBB), Trigion en Parkmanagement ParkTrust, afspraken maakten om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer aan te pakken. MKB Nederland begeleidde dit proces.

Bijeenkomst Cybercriminaliteit voor ondernemers: ruim 100 aanmeldingen

De uitreiking van het keurmerk vond plaats voorafgaand aan de miniconferentie over cybercrime in het gemeentehuis. Tijdens deze bijeenkomst praatten experts lokale ondernemers bij over de risico’s en de verstrekkende gevolgen die digitale ontwikkelingen met zich meebrengen. Zie ook de folder in de bijlage.

De digitale maatschappij biedt ondernemers voordelen, maar kent ook risico’s. Digitale criminaliteit kan verstrekkende gevolgen hebben voor zowel grote maar zeker ook voor kleine bedrijven. De computer en internet zijn niet meer weg te denken en omdat bedrijfsprocessen meer en meer digitaal worden afgehandeld, neemt ook de kans op online criminaliteit toe. Burgemeester Jan van Belzen: “Ondernemers zijn zich nog veel te weinig bewust van het feit dat ze maatregelen tegen cybercriminaliteit kunnen nemen. Met deze bijeenkomst wil ik een impuls geven aan ondernemers om het voorkomen van cybercriminaliteit onderdeel te laten uitmaken van de bedrijfsvoering.”