Overig

Bijtelling auto van de zaak blijft actueel

456

De autobelastingen blijven een onverminderd ‘populair’ onderwerp. Zo staan de accijnzen op benzine en diesel het laatste half jaar volop in de belangstelling. Daarnaast is de bijtelling voor privégebruik van een auto van de zaak een onderwerp dat ook regelmatig de media haalt. Niet vreemd, gezien het feit dat de overheid met de belastingen op auto’s jaarlijks circa 21 miljard euro aan opbrengsten genereert (inclusief motorfietsen en bestel- en vrachtauto’s).

BOVAG
De brancheorganisatie BOVAG gaf in het voorjaar haar visie op de toekomst van het Nederlandse systeem van autobelastingen. Concreet wil de BOVAG een structurele verlaging van de autobelastingen, afschaffing van de BPM en een level playing field voor ondernemers (iedereen dezelfde regels). Om zo’n level playing field te creëren, dient allereerst het systeem van de bijtelling te worden aangepast.

Autobrief
Het overheidsbeleid op het gebied van de bijtelling tot en met 2015 is vastgelegd in de “Autobrief I”. Begin 2014 zijn de gesprekken gestart om te komen tot “Autobrief II”. In deze brief zal het beleid 2016 tot en met 2019 worden bepaald. In dit beleid komen alle fiscale onderwerpen die met de auto te maken hebben aan de orde. U kunt denken aan BPM, motorrijtuigenbelasting en bijtelling. Momenteel wordt door allerlei partijen druk gelobbyd om hun standpunten onder de aandacht te brengen.

Gestaffelde bijtelling
Over de inhoud van de nieuwe Autobrief wordt dus momenteel nog druk gespeculeerd. In de wandelgangen melden ‘ingewijden’ dat de huidige BPM-vrijstelling en het MRB-nihiltarief vanaf 2016 beperkt zullen worden tot de volledige elektrische auto. Voor wat betreft de BPM was dit al afgesproken in het najaarsakkoord van 2013. Daarnaast zijn er geruchten over een gestaffelde bijtelling. Dit betekent dat de differentiatie naar privégebruik mogelijk zijn herintrede maakt. De bijtelling wordt dan hoger bij meer privékilometers en lager bij minder privékilometers. Naar verwachting verschijnt de nieuwe Autobrief kort na Prinsjesdag.

Rittenregistratie
De invoering van een gestaffelde bijtelling zal het belang van een betrouwbare rittenregistratie nog verder vergroten. In 2013 zijn de eerste keurmerken uitgereikt aan systemen die voldoen aan de eisen van de Belastingdienst. Deze systemen verminderen de administratieve rompslomp, maar u blijft zelf verantwoordelijk voor het indrukken van de knop: privé of zakelijk. Daarnaast moet u ook aan kunnen tonen dat de rit een privé of zakelijk karakter had.

Bijtelling en boete
Bij gebruik van een elektronische rittenregistratie is een goede back-up van groot belang. Dit bleek onlangs weer in een recente zaak bij het Gerechtshof Den Haag. In deze zaak werd voor een rittenregistratie een smartphone gebruikt. Deze smartphone was defect geraakt en bij reparatie was het geheugen gewist. Belastingplichtige kon onder andere hierdoor niet voldoen aan de tegenbewijsregeling en kreeg een naheffing en voor elk jaar een boete van 25%.

Toekomst
Wat de nieuwe Autobrief ons brengt is vooralsnog onduidelijk, maar dat een deugdelijke rittenadministratie van groot belang is toont bovenstaande uitspraak eens te meer aan.

Wij houden de veranderende regelgeving op het gebied van de autobelastingen continu in de gaten, waarbij wij vooral oog hebben voor de praktische gevolgen van de veranderingen voor ondernemers. Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

– Gerben Maarleveld