Overig

’Blijf zitten waar je zit en verroer je niet’?

616

Deze bekende zin uit het spel ‘verstoppertje’ lijkt op te gaan voor een deel van de ondernemers die spelen met de gedachte hun onderneming te verkopen. Is dat terecht? En is er eigenlijk wel een ‘juist moment’?

Leeftijd is een voor de hand liggende reden voor verkoop van de onderneming, maar ook andere privé of zakelijke omstandigheden kunnen doen besluiten om een koper te zoeken voor het bedrijf. Veel ondernemers maken momenteel echter pas op de plaats. Een vaak gehoord geluid is dat ‘het momenteel niet de tijd is om te verkopen’. En uiteraard zit er best een kern van waarheid in deze stelling. Zowel het aantal transacties als de prijsniveaus liggen lager dan een aantal jaren terug.

Toch zijn deze geluiden geen reden om de wens de onderneming te verkopen uit te stellen. Allereerst is de vraag of het juiste moment wel bestaat. Daarbij werkt een dergelijk, min of meer gedwongen, uitstel belemmerend voor de motivatie.

Het is ook een misverstand te denken dat er geen kandidaat-kopers zijn. Die zijn er wel degelijk; het enige verschil met enkele jaren terug is dat de gemiddelde kandidaat-koper kritischer kan en moet zijn (denk bijvoorbeeld aan financiering) op de aan hem geboden mogelijkheden.

Het minder positieve sentiment is wel een extra reden om een verkooptraject serieus aan te pakken. Hiervoor een aantal tips:

  1. Bereid u goed voor

Zorg dat u een realistisch beeld heeft van de waarde van uw onderneming. En besteed ook aandacht aan uw financiële planning. Deze twee aspecten samen geven een antwoord op de vraag of uw financiële toekomstverwachting is te realiseren.

  1. Zorg dat de ondernemer niet de onderneming vormt

De situatie waarin alleen de ondernemer de contacten met de belangrijkste klanten en leveranciers onderhoudt komt veelvuldig voor. Dit betekent voor de overnemende partij echter een groot risico, wat zich veelal vertaalt in een lagere overnameprijs. Ook is dit één van de meest voorkomende redenen waarom een mogelijke koper zich terugtrekt. Door ruim voor overnamedatum te starten met het overdragen van kennis en contacten kan deze afhankelijkheid belangrijk worden verkleind.

  1. Doe het niet alleen

Een overnameproces is behoorlijk intensief. Daarnaast is het uiteraard de bedoeling dat ‘de winkel open blijft’ en dus moet u de nodige aandacht blijven geven aan de dagelijkse gang van zaken. Ook op emotioneel gebied moet het verkopen van een onderneming niet worden onderschat, zeker wanneer het een familiebedrijf betreft of wanneer u de onderneming zelf bent gestart.

Een overname-adviseur kan u deskundig ondersteunen waardoor u zich kunt blijven richten op de bedrijfsvoering. Hiernaast is de adviseur onafhankelijk en dus in staat u, los van emoties, een zakelijk advies te geven, ook over ‘een goed moment’. Een andere reden is dat overname-adviseurs, vanuit contacten met klanten en collega’s, goed op de hoogte zijn van vraag en aanbod op de overnamemarkt. Het kenbaar maken dat u openstaat voor een verkoop van de onderneming verhoogt dus de kansen op het vinden van een koper. Wie zich te goed verstopt wordt immers niet gevonden!

Speelt u ook met de gedachte uw onderneming te verkopen? Neem gerust contact op met mij of met één van mijn collega’s van DRV Corporate Finance voor een advies of meer informatie.