Overig

Boeien, binden en behouden!

522

Jong Havenvereniging bestaat sinds 2008 en heeft inmiddels 574 leden. Cherry Almeida, de nieuwe voorzitter, denkt dat er na de Wereldhavendagen weer wat leden bijkomen. Zeker vanwege de RTM Port Party. Jong Havenvereniging hoopt onder meer mensen te enthousiasmeren om in de Rotterdamse haven te werken en ze voor de stad te behouden.

In de tijd waarin Jong Havenvereniging werd opgericht, luidde de politiek de noodklok. De vergrijzing was toegeslagen in de Rotterdamse haven, maar de jonge generatie stond niet te trappelen om er te gaan werken. De belangrijkste oorzaak: onbekend maakt onbemind.

Sjoerd de Jager van Jong Havenvereniging, ook aanwezig bij het gesprek, wijst er net als Cherry Almeida op dat hun organisatie geen detacheringsbureau is. Ze willen jonge mensen enthousiasmeren voor de haven, een netwerk bieden en aanmoedigen om zich blijvend in Rotterdam te vestigen. “We zijn in dat kader partner geweest in het project HBO in de haven, van waaruit we sinds 4 jaar in mei de Mainport Meewerkdagen organiseren. Tijdens deze dagen laten we studenten van het HBO en de universiteit een dag meelopen met iemand die werkzaam is in de haven, uiteenlopend van een CEO tot een havenwerker. In het begin moesten we echt zoeken naar deelnemers en vonden er tussen de 20 en 30 matches plaats. Tegenwoordig staan er over de 100 studenten voor de Mainport Meewerkdagen in de rij.” (www.mainportmeewerkdagen.nl)

Volgens De Jager komt dit ook omdat studenten bewuster nadenken over de vraag of ze na hun afstuderen een baan kunnen vinden. Hoezeer de belangstelling voor de haven ook stijgt, de aandacht voor het aantrekken van nieuw havenbloed mag niet verslappen. “De noodzaak naar de zoektocht is nog steeds aanwezig, zeker naar mensen met een mbo opleiding. Wat we wel zien, is dat er een voor bepaalde functies een hoger kennisniveau nodig is dan voorheen. Vandaar dat we met de Mainport Meewerkdagen het gat proberen te vullen voor HBO en WO studenten, nu er voor MBO studenten al heel veel wordt georganiseerd. We zijn erg blij met het STC, het Scheepvaart en Transport College, een uniek opleidingsinstituut, waarvoor steeds meer belangstelling is.”

Jong Havenvereniging doet meer dan enkel het organiseren van netwerkborrels en schoolbezoeken, zoals gastsprekers uitnodigen voor een Masterclass in samen werking met het STC. De vereniging staat open voor iedereen die werkzaam is in de haven of binding met de haven heeft. Tot tevredenheid van Almeida is het ledenbestand heel divers.

Een andere activiteit is de verkiezing van het Jong Haventalent van het Jaar. De selectie voor deze verkiezing is pittig streng. De winnaar moet de haven promoten, bijvoorbeeld door (basis)scholen te bezoeken om over de haven. Ze kunnen hiervoor ook een beroep doen op andere leden. Almeida en De Jager zijn ook blij dat vanuit de gemeente de schoolbezoeken aan het EIC (Educatief Informatie Centrum) op Rozenburg worden aangemoedigd “De haven moet gewoon dichterbij de mensen komen”, aldus Cherry Almeida.