Overig

Boeiende en informatieve masterclass over veranderingen in het arbeidsrecht

609

Dinsdag 3 februari organiseerden wij met Rijnmond BUSINESS voorafgaand aan de Business Ontmoet Business (BOB) borrel een Masterclass over ‘Veranderingen in het arbeidsrecht vanaf 2015’. Astrid Roodbol van Roodbol MKB Advies Mens & Organisatie en Laura van Luipen van SorensenWeijers & Co advocaten verzorgden de Masterclass, welke plaatsvond in het moderne en fraai gelegen Deltahotel in Vlaardingen.

Laura van Luipen trapt af. De arbeidsrecht advocate ging in op de wetswijzigingen en de gevolgen op ontslag in 2015. Terwijl Astrid Roodbol het belang van goed personeelsmanagement presenteerde.

Laura van Luipen: ‘Waarom dit wetsvoorstel? – Voorkomen dat werknemers langdurig en onvrijwillig worden ingeschakeld obv flexibele contracten. – Ontslagstelsel moet eenvoudiger, sneller, eerlijker en goedkoper voor werkgevers. Aan het eind van mijn verhaal kunt u uw conclusie trekken, of dit allemaal ook zo is.’

Vervolgens ging ze in op het ontslagrecht, de te volgen verplichte ontslagroute, de hoger beroep mogelijkheid, herroeping, de nieuwe regels procedure UWV/rechter en transitievergoeding.

Een gevolg van de verplichte ontslagroute is dat ontslag van een zieke werknemer bij reorganisatie niet meer mogelijk is. Hoger beroep en cassatie is nu mogelijk geworden. Dus: na toestemming UWV kan de werknemer bij de rechter herstel van de arbeidsovereenkomst of een billijke vergoeding vorderen. Hierna behandelde Laura van Luipen de mogelijkheden tot herroeping, het herroepingsrecht en de gevolgen ervan voor de werkgever. Bij een ontslag met wederzijdse instemming heeft een werknemer het recht op een bedenktijd van twee weken om zijn instemming te herroepen. Of om de overeengekomen beeindigingsovereenkomst te laten ontbinden. Dit kan de werknemer zelfs zonder opgaaf van rdden doen. Je bent als werkgever verplicht de medewerker schriftelijk op dit recht te wijzen. Anders heeft de werknemer zelfs het recht op nog een week extra bedenktijd. Ze ging in op ontbindingen via de rechter, vergoedingen Beëindigingsovereenkomsten en wanneer deze wijzigingen ingaan. Bezoekers van de Masterclass stelden veel vragen en daaruit bleek wel dat het er in elk geval voor velen niet eenvoudiger op is geworden.

Laura van Luipen eindigde haar inleiding met de vraag of ons ontslagrecht nu eenvoudiger, sneller, eerlijker en goedkoper op is geworden. Het gaf in elk geval voldoende stof voor discussie!

Astrid Roodbol: ‘Wijzigingen in het nieuwe arbeidsrecht hebben invloed op elkaar en op uw personeelsbeleid. Veel maatregelen kunnen met goed HRM of personeelsbeleid prima opgevangen en voorbereid worden.’

Maar moet je allemaal rekening mee houden als werkgever of als directeur HRM?

–  Bedenktijd medewerker bij ontslag met wederzijdse instemming

–  Cocktail van ontbindingsgronden niet mogelijk

–  Dossiervorming bij disfunctionering

–  Scholingsplicht

–  Hoger beroep en cassatie

–  Transitievergoeding en in mindering te brengen kosten

De cocktail van ontbindingsgronden is volgens Astrid Roodbol verleden tijd. De smaak van de zaak in de Kantonrechtersformule wordt niet meer toegepast. Er is nu sprake van een vaste transitievergoeding en de kantonrechter heeft een onderzoeksverplichting. Een compleet goed gevuld ontslagdossier is nog belangrijker dan voorheen!

Tips van Astrid Roodbol: Begin tijdig met het opbouwen van een ontslagdossier.

– verslagen functionerings- en beoordelingsgesprekken

– waarschuwingsbrieven en e-mailberichten

– bespreek disfunctioneren en leg verslag hiervan vast in dossier

– geef medewerker de tijd om zich te bewijzen en leg dit vast

– biedt scholingsmogelijkheden om functioneren te verbeteren

Aandachtspunten voor het personeelsdossier zijn: bewaartermijnen – vertrouwelijkheid – inzagerecht en inzageplicht – automatisering / digitalisering / e-HRM.

Als een medewerker disfunctioneert kaart dit direct aan!

Vanaf 1-7-2015 vaste (lagere) transitievergoeding, maar:

– vaker vergoeding verschuldigd (na min 2 jaar vast/tijdelijk in dienst)

– de lat om de arbeidsovereenkomst te ontbinden ligt flink hoger

– goed gevuld ontslagdossier

– scholingsplicht

– hoger beroep en cassatie mogelijk – langere procedures te verwachten.

Ook Astrid Roodbol kreeg veel vragen te verwerken over het bijhouden van personeelsdossiers, de scholingsplicht en de te voeren functioneringsgesprekken et cetera.

Rijnmond BUSINESS bedankt Laura van Luipen en Astrid Roodbol voor het verzorgen van deze boeiende en informatieve Masterclass.

Wilt u (meer) informatie over het nieuwe arbeidsrecht, neemt u dan gerust contact op met Laura van Luipen van SörensenWeijers & Co arbeidsrecht advocaten. Dit kan per mail via vanluipen@swnc.nl, of telefonisch via (010) 2492 444

Of met Astrid Roodbol van Roodbol MKB Advies & Organisatie, per mail via astrid@roodbol-mkb-advies.nl, of telefonisch via (06) 509 36 656.