Overig

Boekrecensie | Mensen, het is lastig maar het kan…

889

Jan Terlouw is wetenschapper en politicus. Een promotor van het publieke belang. Duurzaam ondernemen, een leefbare aarde voor de jeugd en vertrouwen in de toekomst. In deze roerige tijd een hel-der geluid. We kennen Jan Terlouw natuurlijk ook van ‘het touwtje uit de brievenbus..’ Een pleidooi voor onderling vertrouwen. Is hij daarmee een dromerige idealist? Nee, dan doen we hem tekort. Het is een man met passie voor de natuur, optimisme en een zekere onvermoeibaarheid. Het boekje is prettig geschreven. Ontwapenend zijn de antwoorden die hij geeft aan de auteur van het boek. Op de vraag: ‘Waar heb je in je leven voor moeten vechten’, antwoordt hij: ‘Voor nauwelijks iets. Het is me allemaal in de schoot geworpen. Ik heb weinig te hoeven vechten, ik heb zoveel geluk gehad. Daarmee hoop ik dat ik genoeg weerstand heb opgebouwd als het geluk zich onverhoopt tegen me zou keren.’ Het getuigt van realisme en in-zicht. Een opbeurend boek voor in de luie leesstoel.

Mensen, het is lastig maar het kan…
Auteur: Marjolein Westerterp
Uitgever: ISVW Uitgevers
ISBN: 9789492538949
Aantal pagina’s: 185
Prijs: € 17,50