Overig

Bouwsector heeft last van wanbetalers

455

De crisis zorgt voor minder werk. Dit leidt tot moordende concurrentie en slechte prijzen. Maar als je dan een opdracht hebt binnengesleept, is het van groot belang dat je op tijd betaald krijgt.  En  daar knelt de schoen. Ondanks een nieuwe wet waarin de betalingstermijnen helder zijn vastgelegd.

Van alle sectoren heeft de bouw het meeste last van wanbetalers. In de Europese bouwsector wordt slechts 51 procent van de facturen binnen de betalingstermijn betaald. Dat stelt incassobureau Intrum Justitia op basis van eigen onderzoek. Maar liefst53 procent van de credit managers in de bouw is ervan overtuigd dat late betalingen een groot risico vormen voor hun voortbestaan en 64 procent is van mening  dat late betalingen de groei van hun bedrijf in de weg staat. Dit alles voorspelt niet veel goeds.

Nieuwe wet betalingstermijnen

Op 16 maart 2013 is er een wet ingegaan, die voor geheel Europa geldt en bepaalt dat er binnen het bedrijfsleven binnen 30 dagen moet worden betaald, tenzij anders is afgesproken. De betalingstermijn mag tot maximaal 60 dagen worden verlengd. Echter kan van deze termijn ook nog worden afgeweken, mits duidelijk is dat geen van de betrokken partijen daaronder lijdt. Dit geldt echter niet voor contracten met de overheid. De betalingstermijn is dan 30 dagen en daarvan afwijken is nagenoeg onmogelijk.

Werkgelegenheid

De economie laat een voorzichtig herstel zien, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), maar in de bouw  verdwijnen nog steeds banen. Dit bleek onlangs maar weer uit de berichtgeving rond de BAM. Het slechte betaalgedrag (lees te laat c.q. in het geheel niet betalen) van de partners in de keten  vormt één van de knelpunten voor de sector om uit het dal te komen.

Creditmanagement

Hoe kunnen de bedrijven in de keten hun creditmanagement dan beter op orde krijgen? Hieronder vindt u een aantal tips:

  1. Screen uw opdrachtgever: De Kamer van Koophandel is een goede bron.
  2. Breng uw geldstromen goed in kaart: Zorg dat de investeringen zo veel mogelijk gelijk lopen met uw inkomsten. Spreek betalingstermijnen af die hierin passen.
  3. Factuur: Zorg voor een duidelijke factuur, waarop het totaalfactuurbedrag in een oogopslag zichtbaar is
  4. Vraag of beding zekerheid: Als het commercieel verantwoord is, vraag om een bankgarantie of een bedrag in depot.
  5. Let op de betalingstermijn: Zorg voor een zo kort mogelijke betalingstermijn. Wacht niet langer dan strikt noodzakelijk met incasseren. Maak gebruik van uw retentierecht of schort werkzaamheden op wanneer betaling te lang uitblijft.

Wij merken dat bovenstaande zaken lang niet altijd even goed op orde zijn en dat de tools ontbreken (o.a. goede software) om het adequaat te kunnen uitvoeren.

Ervaart u ook problemen met het innen van uw facturen? Neem dan contact op met één van onze adviseurs. Zij geven u graag advies.